PedalIES

Què és? És un servei de préstecs de bicicletes a l’alumnat del centre, pensant especialment en l’alumnat sense beca de transport (que viuen a menys de 3 km.)

Com se sol·licita? Completant el formulari que es pot recollir en consergeria i entregant-lo a Consergeria.

Com es concedeix el préstec? Una vegada entregada la sol·licitud/compromís (amb la signatura i dades tant de l’alumne com de la família), s’estudiarà segons els criteris d’adjudicació. Si s’accepta la sol·licitud, al lliurament de la fiança es donarà la bicicleta en perfectes condicions d’ús amb un casc i un cadenat.

Quina és la fiança? La fiança inicial per l’ús de la bicicleta és de 15 € dels quals es recuperaran 10 € en retornar la bicicleta si està en condicions òptimes.

Quins són els criteris per a concedir el préstec? La distància entre l’IES i el domicili familiar, la situació socioeconòmica i en cas d’empat, l’expedient acadèmic.

  • Distància entre l’IES i el domicili. Es valorarà fins als 2,999 km (més lluny, més punts)
  • Situació socioeconòmica: a valorar pel centre.

Quines són les condicions del préstec? Conservar la bicicleta en perfecte estat i fer un ús responsable d’ella. Per a garantir aquesta condició serà imprescindible passar una revisió periòdica segons indique el responsable del projecte.

L’ús del casc és obligatori segons la normativa de trànsit, l’IES no es fa responsable de les lesions o accidents produïts durant l’ús de les bicicletes.

En cas de no complir alguna de les condicions de préstec (revisió periòdica, ús inadequat, abús, etc.) se sol·licitarà la devolució immediata de la bicicleta. La penalització per pèrdua o desperfectes produïts per l’ús negligent seran de 50 € per la bicicleta, 10 € pel cadenat i 5 € pel casc. A més de la penalització no es podrà tornar a sol·licitar el préstec de bicicletes.

Horari d’atenció? Per al manteniment cal acudir al taller de bicicletes els dilluns a l’hora del pati. Per avaries, incidències i ajustaments urgents es deixarà un avís en consergeria i s’avisarà l’alumnat quan siga possible atendre’l.

Durant quant temps puc tindre una bicicleta en préstec? No hi ha temps mínim i com a màxim es pot tindre durant tota l’etapa escolar. En el moment que es deixa d’usar el servei, es retorna la part de la fiança (10 €).