Física i Química – Informació General

Membres del departament

  • BEATRIZ BLAT EGEA
  • NATAL KANAAN IZQUIERDO
  • RAUL PORTOLÉS GARCÍA
  • DIEGO ZARAGOZA BLASCO

Horari d'atenció a famílies.

Matèries i grups a càrrec del departament

 • 2n ESO : FÍSICA I QUÍMICA - Matèria obligatòria
 • 3r ESO : FÍSICA I QUÍMICA - Matèria obligatòria
 • 4t ESO: FÍSICA I QUÍMICA - Matèria modalitat optativa
 • 1r Batxillerat: FÍSICA I QUÍMICA - Matèria obligatòria
 • 2n Baxillerat- FÍSICA - Matèria modalitat optativa
 • 2n Baxillerat- QUÍMICA - Matèria modalitat optativa
 • 2n Batxillerat TALLER EXPERIMENTAL EN FÍSICA I QUÍMICA - Matèria optativa