Física i Química – Informació General

Membres del departament

 • Mª Carmen Martí
 • Beatriz Blat
 • Raúl Portolés
 • Maria Teresa Zorrilla

Horari d'atenció a famílies.

Matèries i grups a càrrec del departament

 • 2n ESO : FÍSICA I QUÍMICA - Matèria obligatòria
 • 3R ESO : FÍSICA I QUÍMICA - Matèria obligatòria
 • 3r ESO : LABORATORI - Matèria  optativa
 • 4t ESO: FÍSICA I QUÍMICA - Matèria modalitat optativa
 • 4t ESO : CULTURA CIENTÍFICA - Matèria optativa
 • 4t ESO : CIENCIES APLICADES A LA ACTIVITAT PROFESIONAL - Matèria obligatòria
 • 1r Batxillerat: FÍSICA I QUÍMICA - Matèria obligatòria
 • 2n Baxillerat- FÍSICA - Matèria modalitat optativa
 • 2n Baxillerat- QUÍMICA - Matèria modalitat optativa