Jefes de departamento

Agrojardineria  Amparo Gallent Geografía i història  Rosa Moreno
Anglés  Begoña Bellés Grec  Ana Ovando
Biologia  Laura Pérez Informàtica  Pedro Monedero
Castellà  María Pareja Llatí  Alberto Martínez
Dibuix  Fran Medina Matemàtiques  Amàlia López
Economia  Jennifer Sospedra Música  Elena Llopis
Educació Física  Pepe Badenes Orientació  Cèlia Cano
Filosofia  Pilar Fabón Religió  Mª Carmen Toro
F.O.L.  Mª José Yanini Tecnologia  Júlia Bellés
Física i química  Raul Portolés Valencià  Joan Carles Langa
Francés Esther Ujaque Cap de Família CCFF  Vicent Bort