Eleccions al Consell Escolar 2023

Des d’avui 16 de novembre i fins al 23 de novembre ja hi ha disponible el vot no presencial per a les famílies.

El procediment és el que contempla el DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars (sistema de doble sobre):

  • Descarrega, ompli i imprimeix la papereta.
  • Introdueix la papereta en un sobre tanca’l.
  • Agafa un segon sobre i introdueix en ell:
    • El primer sobre amb la papereta dintre.
    • Fotocòpia del DNI de la persona que vota.
  • Porta els dos sobres a la secretaria del centre del 16 al 22 de novembre o el 23 de novembre a la mesa electoral. El lliurament dels sobres pot realitzar-lo una altra persona (per exemple els vostres fills/es) sense necessitat d’autorització.

Recorda que també pots vindre a votar de manera presencial el dia 23 de novembre de 8:30 a 15:30.