Eleccions al consell escolar – 18 novembre

Per votar s’ha de seguir el procediment següent:

• El dia de les eleccions, 18 de novembre, podeu assistir al centre des de les 8:30 fins a les 9:30; de les 11:00 fins a les 11:30; de 13:30 fins a les 15:00; i de 18:30 fins a les 20:00 i exercir el vostre dret presentant el DNI o document d’identificació semblant. Només podreu votar si us trobeu registrats en el cens amb les dades correctes. 

• Vot delegat: en cas que no pugueu assistir al centre aquest dia, podeu delegar en el vostre fill/a el vot. En aquest cas l’alumne durà:

  •  En sobre tancat el vostre vot (papereta reglamentada que DEMANARÀ AMB ANTELACIÓ A LA SECRETARIA DEL CENTRE o SE DESCARREGARÀ D’ACI
  • Autorització degudament cumplimentada (es DEMANARÀ AMB ANTELACIÓ A LA SECRETARIA DEL CENTRE o SE DESCARREGARÀ D’ACI)
  • Fotocòpia del DNI del pare i/o mare. 

L’alumne es presentarà a la mesa electoral de pares/mares i farà efectiva la votació el dia 18 de novembre en horari electoral.

En les paperetes -que proporcionarà el centre- els pares i mares han de marcar amb una X com a màxim dos candidats (vegeu l’article 46 del Decret 233/1997 o l’article 49 del Decret 234/1997).

Votacions: 18 de novembre

Lloc/lugar: IES Violant de Casalduch

Horari/Horario:  

De 8:30-9:30

De 11:00-11:30

De 13:30-15:00

De 18:30-20:00