Reunions informatives telemàtiques amb les famílies

Us explicarem què hem fet al centre per garantir una tornada segura a les classes a partir del 7 de setembre (entrada/eixida, mesures sanitàries, fluxes de circulació, etc).

Reunió amb les famílies de l’alumnat d’ESO i FP Bàsica

Dijous, 3 de setembre a les 19:00 h.
Enllaç d’accés:

Reunió amb les famílies de l’alumnat de Batxillerat

Dijous, 3 de setembre a les 20:00 h.
Enllaç d’accés: