Accés 2024-25

Aci podeu consultar tota la informació i convocatòries dels processos d’accés i ingrés al centre pel curs 2024-25:

Ingrés a 1r Elemental

Documentació a presentar

 • Registre d’enviament de la sol·licitud generada del procés telemàtic.
 • DNI o document acreditatiu de l’edat.
 • Aportar el número d’identificació de l’alumnat (NIA).
 • Document acreditatiu de bonificació de taxes (família nombrosa, monoparental, etc.)
 • Resguard del pagament de la taxa.

S’ha d’enviar tota la documentació a la direcció: secretariacpmt@cpmt.es

Majors i menors de l’edat idònia

Termini de presentació de sol·licituds d’autorització al consell escolar per a presentar-se els aspirants amb major edat de la idònia: fins al 17 de maig. Més informació

Els aspirants amb edats menors de les establertes com a idònies (menys de 8 fins al 31 de desembre) hauran d’haver sol·licitat l’autorització a la direcció del centre, dins del termini de l’1 de febrer fins al 30 d’abril, sempre i quan no tinguen autorització en cursos anteriors. Més informació

Per altra banda, els aspirants amb edats majors de les establertes com a idònies (més de 12 anys fins al 31 de desembre) necessitaran l’autorització del consell escolar que hauran de sol·licitar com s’explica prèviament. Més informació.

Text íntegre de la convocatòria.

Accés a 2n-4t Elemental

Documentació a presentar

 • Registre d’enviament de la sol·licitud generada del procés telemàtic.
 • DNI o document acreditatiu de l’edat.
 • Aportar el número d’identificació de l’alumnat (NIA).
 • Document acreditatiu de bonificació de taxes (família nombrosa, monoparental, etc.)
 • Resguard del pagament de la taxa.

S’ha d’enviar tota la documentació a la direcció: secretariacpmt@cpmt.es

El dia de la prova

Els aspirants no portaran cap tipus d’acompanyament instrumental ni vocal.
Els aspirants aportaran 1 còpia en paper de cada obra presentada.

Majors i menors de l’edat idònia

Termini de presentació de sol·licituds d’autorització al consell escolar per a presentar-se els aspirants amb major edat de la idònia: fins al 17 de maig. Més informació

Els aspirants amb edats menors de les establertes com a idònies (menys de 8 fins al 31 de desembre) hauran d’haver sol·licitat l’autorització a la direcció del centre, dins del termini de l’1 de febrer fins al 30 d’abril, sempre i quan no tinguen autorització en cursos anteriors. Més informació.

Per altra banda, els aspirants amb edats majors de les establertes com a idònies (més de 12 anys fins al 31 de desembre) necessitaran l’autorització del consell escolar que hauran de sol·licitar com s’explica prèviament abans del 17 de maig. Més informació

Text íntegre de la convocatòria

Accés a Professional (tots els cursos). 1ª Convocatòria (Juny)

El dia de la prova

Els aspirants no portaran cap tipus d’acompanyament instrumental ni vocal.
Els aspirants aportaran 1 còpia en paper de cada obra presentada.

Documentació a presentar

 • Registre d’enviament de la sol·licitud generada del procés telemàtic
 • Aportar el número d’identificació de l’alumne (NIA)
 • DNI o document acreditatiu de l’edat.
 • Document acreditatiu de bonificació de taxes (família nombrosa, monoparental, etc.)
 • Resguard del pagament de la taxa.

S’ha d’enviar tota la documentació a la direcció: secretariacpmt@cpmt.es

Majors i menors de l’edat idònia.

Període per a sol·licitar al consell escolar autorització per a presentar-se a les proves els aspirants amb edats majors de les considerades idònies: fins al 5 de maig. Més informació.

Els aspirants amb edats menors de les establertes com a idònies (menys de 12 fins al 31 de desembre) hauran d’haver sol·licitat l’autorització a la direcció del centre, dins del termini de l’1 de febrer fins al 30 d’abril, sempre i quan no tinguen autorització de cursos anteriors. Més informació.

Per altra banda, els aspirants amb edats majors de les establertes com a idònies (més de 18 anys fins al 31 de desembre) necessitaran l’autorització del consell escolar que hauran de sol·licitar abans del 29 de juny. Més informació.

Text íntegre de la convocatòria

Accés a Professional (tots els cursos). 2ª Convocatòria (Juliol)
 • Període d’inscripció telemàtica: del 5 al 8 de juliol. Enllaç a la inscripció telemàtica.
 • Llistat provisional alumnes inscrits: 9 de juliol
 • Llistat definitiu alumnes inscrits: 15 de juliol
 • Realització de les proves: 19 al 23 de juliol. (amb antelació es publicarà al web la data concreta de les proves per a cada especialitat)

El dia de la prova

Els aspirants no portaran cap tipus d’acompanyament instrumental ni vocal.
Els aspirants aportaran 1 còpia en paper de cada obra presentada.

Documentació a presentar

 • Registre d’enviament de la sol·licitud generada del procés telemàtic
 • Aportar el número d’identificació de l’alumne (NIA)
 • DNI o document acreditatiu de l’edat.
 • Document acreditatiu de bonificació de taxes (família nombrosa, monoparental, etc.)
 • Resguard del pagament de la taxa.

S’ha d’enviar tota la documentació a la direcció: secretariacpmt@cpmt.es

Majors i menors de l’edat idònia.

Període per a sol·licitar al consell escolar autorització per a presentar-se a les proves els aspirants amb edats majors de les considerades idònies: fins al 3 de juliol. Més informació.

Els aspirants amb edats menors de les establertes com a idònies (menys de 12 anys fins al 31 de desembre) hauran d’haver sol·licitat l’autorització a la direcció del centre, dins del termini de l’1 de febrer fins al 30 d’abril, sempre i quan no tinguen autorització de cursos anteriors. Més informació.

Per altra banda, els aspirants amb edats majors de les establertes com a idònies (més de 18 anys fins al 31 de desembre) necessitaran l’autorització del consell escolar que hauran de sol·licitar abans del 3 de juliol. Més informació.

Text íntegre de la convocatòria