CONFIRMACIÓ DE PLAÇA A L’IES

L’alumnat del CEIP MEDITERRANI, està adscrit a l’IES La Garrigosa de Meliana.

Per a fer efectiu el dret de continuïtat en el centre al qual figura adscrit, haurà de formalitzar la confirmació de plaça escolar a través dels seus representants legals en el centre en el qual es trobe actualment matriculat

  • Presentació de la sol·licitud de confirmació de plaça (Annex VI): Del 6 al 9 de maig de 2024.
  • Publicació de la llista provisional de l’alumnat que ha conformat plaça en el centre adscrit i d’alumnat que no ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit: 10 de maig.
  • Presentació de reclamacions a la llista provisional: del 10 al 13 de maig de 2024.
  • Revisió de les reclamacions a la publicació de la relació provisional: del 10 al 14 de maig.
  • Publicació de la relació definitiva d’alumnat que ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit i d’alumnat que no ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit: 15 de maig.

La formalització de la matrícula de l’alumnat procedent de centres adscrits que haja confirmat plaça escolar serà del 25 al 28 de juny.