ADMISSIÓ CURS 24-25

Ja està disponible el calendari d’admissió i matriculació per al pròxim curs 2024-2025.

NOTA ACLARIDORA PER A ALUMNES PROPIS

Només ha de participar els alumnes que vulguen canviar de Centre Educatiu.

TOTS els alumnes de 4ESO que promocionen a BATXILLERAT també han de participar.

Els alumnes de CICLES FORMATIUS que vulguen accedir a GRAU MITJÀ o SUPERIOR també han de participar en el procés telemàtic d’ADMISSIÓ .

La RESTA rebrà un sobre amb instruccions, data i hora de matriculació.

Calendari d’admissió i matrícula CURS 2024-2025 ESOCalendari d’admissió i matrícula CURS 2024-2025 BATXILLERAT
Publicació de vacants
3 de juny
Presentació sol·licituds
del 4 de juny al 10 de juny
Requisit acadèmic
fins al 28 de juny
Publicació Admesos Provisional
11 de juliol
Presentació telemàtica reclamacions
fins al 15 de juliol
Publicació Admesos Definitiva
22 de juliol
Matrícula Telemàtica
del 22 al 25 de juliol
Matrícula Presencial
del 22 al 26 de juliol  
Publicació de vacants
3 de juny
Presentació sol·licituds
del 4 de juny al 10 de juny
Requisit acadèmic
fins al 4 de juliol
Publicació Admesos Provisional
16 de juliol
Presentació telemàtica reclamacions
fins al 18 de juliol
Publicació Admesos Definitiva
25 de juliol
Matrícula Telemàtica
del 25 al 30 de juliol
Matrícula Presencial
del 25 al 30 de juliol  
Calendari d’admissió i matrícula CURS 2024-2025 FORMACIÓ PROFESSIONAL
GRAU MIG /SUPERIORFP BÀSICAFP BÀSICA 2a oportunitat
Publicació de vacants
2 de maig
Presentació sol·licituds
del 24 maig al 3 de juny
Requisit acadèmic
fins al 3 de juliol
Publicació Admesos Provisional
9 de juliol
Reclamacions
fins a l’11 de juliol
Publicació Admesos Definitiva
23 de juliol
Matrícula
del 24 al 30 de juliol  
Publicació de vacants
2 de maig
Presentació sol·licituds
del 24 maig al 3 de juny
Requisit acadèmic
fins a l’1 de juliol
Publicació Admesos Provisional
5 de juliol
Reclamacions
fins al 9 de juliol
Publicació Admesos Definitiva
12 de juliol
Matrícula
del 15 al 18 de juliol  
Publicació de vacants
2 de maig
Presentació sol·licituds
del 15 al 19 de juliol
Publicació Admesos Provisional
23 de juliol
Reclamacions
fins al 25 de juliol
Publicació Admesos Definitiva
26 de juliol
Matrícula
del 29 al 30 de juliol