Programa Formatiu de Qualificació Bàsica de Educació Especial

El nombre d’alumnes d’aquest curs serà d’un màxim de 15 alumnes.

La planificació horària és de forma continuada (concretament de 08:00h a 15:00h), distribuïda en sessions de:

MÒDULS FORMATIUS DE CARÀCTER GENERAL. Realitzada en 14 hores setmanals.

Mòdul Lingüístico-Social (6 hores).
Mòdul Científico-Matemático (6 hores).
Mòdul de Formació i Orientació Laboral (1 hora).
Mòdul de Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat Mitjà (1 hora).

MÒDULS PROFESSIONALS ESPECÍFICS. Realitzant activitats individuals, amb un total d’11 hores setmanals.

Informació i atenció al client en servicis d’arreglaments i adaptacions d’articles en tèxtil i pell (2 hores).
Arreglaments en peces de roba i roba de llar (2 hores).
Materials i servicis en reparació de calçat i marroquineria (2 hores).
Reparació d’articles de marroquineria (2 hores).
Reparació de calçat (3 hores).

MÒDUL PROFESSIONAL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL en el segon curs, de 120 hores.

TUTORIA. 1 hora setmanal i desplegue d’1 hora amb Reparació de calçat els divendres de 11:05 a 12:00.

MÒDULS OPTATIUS. Amb 4 hores setmanals.

Activitat física i esport (2 hores).
Dramatització i teatre (2 hores).

TOTAL A LA SETMANA 30 HORES.