Aspanion: Tallers sensibilització del càncer infantil.

El dilluns 4 de desembre, en l’institut Sant Vicent Ferrer, Aspanion van realitzar uns tallers de sensibilització del càncer infantil, per a tot l’alumnat de la família de serveis socioculturals i a la comunitat.

Aquests tallers, la prioritat és: el desenvolupament d’accions i activitats de sensibilització i difusió. Es tracta de fer arribar a la societat la realitat del càncer infantil, desenvolupat campanyes o accions informatives de tota mena.

L’arribada del càncer infantil a una família produeix canvis a tots els nivells. Els prolongats tractaments fan difícil la conciliació laboral i es produeixen situacions de gran vulnerabilitat. ASPANION destina recursos econòmics i concedeix ajudes directes en concepte de dietes, manutenció o desplaçaments.

Esperem que aquest tipus d’activitats sensibilitzen al nostre alumnat i sobretot a la societat en general.