Bases de subvencions CF 2023/24

S’han publicat les bases que regularan el futur procés de sol·licitud de subvencions per Cicles Formatius:

ORDRE 5/2023, de 14 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics. [2023/10366]
Enllaç a la Normativa PDF