Publicats els dossiers informatius de CFGS Semipresencials i CE 23/24

Ja teniu disponibles els dossiers informatius amb la informació dels estudis d’ASIX i DAW en Modalitat Semipresencial per al proper curs (calendari, dates d’examens…). També s’han incorporat uns itineraris de referència per facilitar l’elecció de mòduls mostrant la continuïtat principal dels continguts. Per altra banda, també està disponible el dels cursos d’especialització en “Ciberseguretat en Entorns TIC” en modalitat presencial i “Intel·ligència Artificial i Big Data” en modalitat presencial.

Butlletins Informatius – IES Sant Vicent Ferrer (gva.es)