Entrega de documentació de matrícula 2023

Detectades matrícules a través del portal de Telematrícula que no aporten la documentació necessària, cal que reviseu i aporteu la documentació pertinent per fer efectiva la matrícula. Podeu consultar la documentació en les següents pàgines:

Matrícula – Batxillerat – IES Sant Vicent Ferrer (gva.es)

Matrícula – Cicles Formatius – IES Sant Vicent Ferrer (gva.es)

Recordeu que també podeu vindre al centre per fer la matrícula presencial i es comprovarà in situ la documentació aportada.

Portal de Telematrícula