Proves d’Accés a Cicles Formatius 2023

S’ha publicat la resulució que regula les Proves d’Accés a Cicles Formatius pel 2023:

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim
Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l’any 2023. [2023/339]

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_339.pdf

Disposeu de tota la informació per realitzar la inscripció a la web:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario