La Generalitat ofereix atenció psicològica a les famílies

La Generalitat Valenciana, concretament la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, juntament amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, ha habilitat un telèfon d’assistència i una guia orientativa per a famílies amb recomanacions per a aquesta situació de confinament.

La guia se pot descarregar en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169731514/Guia+val/ac304ce0-ef64-4501-a480-9e4161fbc1ee

L’assistència psicològica gratuïta a distància a les famílies en temps del COVID-19 està disponible a través del telèfon 960 450 230

Més informació en la pàgina de la Conselleria:

http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=852812