Projecte MIDAS

El Projecte Comenius Regio “Midas” fou un dels projectes estrella de la Unió Europea i publicat en la revista anual “Regional Parnerships in school Education”. L’IES Sant Vicent Ferrer formà part com a soci i va ser invitat al debat sobre educació, formació i joventut per tal de presentar-ne les activitats i els resultats. Durant els dies de participació en el fòrum es mostrà el projecte en els grups de treball i s’establiren contactes amb el Ministeri d’Educació i Ciència així com amb altres entitats interessades.