Notícies recents

Admissió: Llistats definitius Formació Professional Bàsica

14 de juliol de 2022

Consulta els llistats:

FPB Electricitat i electrònica

FBP Agrojardineria i composicions florals

Si has estat admés a partir de demà 15 de juliol i fins el 21 de juliol has de formalitzar la matrícula.

Més informació

Batxillerat – Llistats provisionals alumnat admés

12 de juliol de 2022

Consulta ací els llistats

Dates importants:


RECLAMACIÓ LLISTA PROVISIONAL

fins el 14 de JULIOL

LLISTES DEFINITIVES

22 de JULIOL
MATRICULACIÓ D’ALUMNAT (a través del web del centredel 22 al 28 de JULIOL
Més informació

Llistats provisionals d’admissió a Cicles Formatius

12 de juliol de 2022

Consulta ací els llistats.

Dates importants:

RECLAMACIONS LLISTA PROVISIONAL 11 al 13 de juliol
LLISTES DEFINITIVES 21 de juliol
RECLAMACIONS LLISTA DEFINITIVA (Davant la comissió d’escolarització) 21 al 25 de juliol
MATRICULACIÓ D’ALUMNAT  (a través del web del centre)                                22 al 29 de juliol

 

Més informació

Admissió FPB – Llistats provisionals d’alumnat admés

6 de juliol de 2022

Consulta ací els llistats:

Dates importants:

LLISTES DEFINITIVES14 de juliol
RECLAMACIONS LLISTA DEFINITIVA (Davant la comissió d’escolarització)14 al 18 de juliol
MATRICULACIÓ D’ALUMNAT (a través del web del centre)                                   15 al 21 de juliol
Més informació

Admissió ESO – Llistats provisionals d’alumnat admés

6 de juliol de 2022

Consulta ací els llistats:

Dates importants:


LLISTES DEFINITIVES

18 de JULIOL
MATRICULACIÓ D’ALUMNAT (a través del web del centreDEL 18 AL 22 DE JULIOL
Més informació

Mercadet llibres Batxillerat

22 de juny de 2022

Has acabat 4t d’ESO o 1r de Batxillerat i vols comprar els llibres del curs vinent de segona ma? Has acabat 1r o 2n de Batxillerat i vols vendre els teus llibres? Vine el 4 de juliol de 10 a 12h al claustre de l’IES!

Més informació

Matrícula curs 22-23 per a alumnat del centre i centres adscrits

22 de juny de 2022
Més informació

Exàmens convocatòria extraordinària

13 de juny de 2022
Extraordinaria-1r-Mitja

Extraordinaria-1r-Sup

Extraordinaria-2on-Sup

Més informació

Transport escolar col·lectiu curs 22-23

8 de juny de 2022

Segons la RESOLUCIÓ de 1 de juny de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2022-2023, les sol·licituts i forma de presentació, extracte dels punts 4,5 i 7 :

EXTRACTE:

  1. Persones beneficiàries. Requisits

c) Alumnat de Educació Secundària Obligatòria el domicili habitual del qual, acreditat degudament, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint la trajectòria de menor distancia accessible i segura.

  1. Autoritzacions especials

5.1. Amb caràcter excepcional es podrà autoritzar per a l’ús del servei de transport escolar a:

a) Alumnat amb dificultats especials d’accés al centre docent i que no complisca els requisits per a ser beneficiari del transport escolar.

b) Alumnat d’altres nivells d’ensenyament reglat (batxillerat, formació professional) i especialment aquell que residisca en zones rurals que no disposen de servei públic de transport regular que puga atendre les necessitats de l’alumnat.

sempre que hi haja disponibilitat d’acord amb el contracte subscrit per a la prestació del servei.

7.2. La forma de presentació serà la següent:

a) Alumnat que en el curs 2021-2022 ja va sol·licitar la prestació del servei complementari de transport:  

            a.1) Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran accedir a aquesta aplicación informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda de la prestació del servei complementari del transport escolar, on constaran pregravades les dades que obren en poder d’aquesta administració.

  • Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre on estarà l’alumnat matriculat durant el curs 2022-2023, sense necessitat de presentar la documentació. EN AQUEST CAS, ENVIAR FOTO DEL ESBORRANY SIGNAT AL e-mail “12005283.secretaria@edu.gva.es”.
  • Si alguna de les dades que figuren en l’esborrany no és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i ES PRESENTARÀ EN EL CENTRE EDUCATIU JUNTAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA.

          a.2) Els pares, mares o tutors de l’alumnat que no siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran sol·licitar en el centre educatiu on l’alumnat estiga matriculat, un esborrany de la sol·licitud de transport escolar col·lectiu, on constaran pregravades les dades que obren en poder d’aquesta administració. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne/a encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de la prestació estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo en el centre on estarà l’alumnat matriculat durant el curs 2022-2023. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa.

b) Alumnat que en el curs 2021-2022 no va sol·licitar la prestació del servei complementari de transport ( i alumnat de nou ingrés en el centre):

La sol·licitud es realitzarà presentant l’annex I, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix en aquesta resolució en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2022-2023.

 

En el cas que l’alumnat que forma part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud.

 

7.3. En tots els casos els terminis ordinaris de presentació seran des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució fins a la finalització del període de formalització de la matrícula (6 de juliol per a l’ESO I 22 de juliol nou alumnat d’ESO i 28 de juliol alumnat de batxillerat)  si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula en cas que canvie de centre educatiu.

Més informació

Llistats definitius proves d’accés CCFF

3 de juny de 2022

Consulta els llistats:

Cicle Mitjà

Cicle Superior

Més informació