Castellà- Recursos

Recursos

Recursos per a treballar l’assignatura:

Diccionari: https://dle.rae.es/
Consultes ortogràfiques: https://www.fundeu.es/consultas/

El Departament ofereix visualització dels seus diferents tallers, programes, concursos literaris, activitats teatrals, projectes, eixides i activitats a través dels canals de difusió del centre:

https://portal.edu.gva.es/iesbenicassim/es/departaments/castella-2/
https://www.facebook.com/iesbenicassim/
https://www.youtube.com/user/iesbenicassim
https://twitter.com/iesbenicassim
https://www.instagram.com/iesbenicassim/

I a través de diversos blogs o pàgines web:

http://benilitterae.blogspot.com (promogut per Gemma Laliena)
http://mariapareja.es/blog/