Biologia – Pendents

PENDENTS CURS 23-24

Els exàmenes d' assignatures pendents al curs escolar 23-24 es realitzaran en dos parts en l'ESO i també en  batxillerat.

Dates:

  • 1 de febrer de 2024:

Primera part Biologia I geologia 1rESO,Biologia i geologia 3r ESO. 1r de batxillerat.  Hora 12:20.

Aula Posidonia.

  • 2 de maig de 2024:

Segona part Biologia i geologia 1r ESO, Biologia i geologia 3r ESO, segona part Biologia i geologia 1r Batxillerat.

Taller de nutrició de 3r d'ESO.

Hora 12:20 . Aula Posidonia.