Departaments

Anglès
Biblioteca
Biologia
Castellà
Economia
Educació Física
FOL
Francès
Filosofia
Física i Química
Geografia i Història
Grec
Informàtica
Llatí
Matemàtiques
Música
Orientació
Plàstica
Religió
Tecnologia
Valencià