CALENDARI PROVES EXTRAORDINÀRIES ESO – 1r BATXILLERAT.

Dimecres 30 Juny

Hora

Assignatura

Aula i Nivell

8:30

Castellà / Tallers Castellà / ASL PMAR

Saló Actes – Eugenio

Gimnàs – Alicia , Laura

Aules 107 i 108 – Núria, Jordi i Carmen

10:00

Biologia / ACM PR4 / Anatomia Aplicada / Cultura Científica

Física i Química 2n ESO

Saló Actes

Gimnàs

11:30

Matemàtiques / Tallers / ACM PMAR

Saló Actes – 1r ESO / 2n ESO

Gimnàs – 3r ESO / 4rt ESO

Aula 108 – 1r Batxillerat

13:00

Filosofia / Valors Ètics

Religió

Francès

Tecnologia

Saló Actes

Aula 120

Aula 119

Tallers 08 / 09

Dijous 1 Juliol

Hora

Assignatura

Aula i Nivell

8:30

Valencià / Tallers Valencià / ASL PR4

Saló Actes – 1r ESO / 2n ESO

Gimnàs – 3r ESO / 4rt ESO

Aula 108 – 1r Batxillerat

10:00

Música

Saló Actes

11:30

Física i Química

Llatí / Grec / Eco / IAE

Saló Actes

Aula 119

13:00

Educació Física

Gimnàs

Divendres 2 Juliol

Hora

Assignatura

Aula i Nivell

8:30

Anglès

Saló Actes – 1r ESO / 2n ESO

Gimnàs – 3r ESO / 4rt ESO

Aula 108 – 1r Batxillerat

10:00

EPV / Dibuix

Aula 07

11:30

Història / Geografia Història

Saló Actes

13:00

Informàtica / CUC

Aula 01 – Informàtica

Saló Actes – CUC

Xarxa LLibres – Devolució de llibres per dates i aules

La devolució de llibres per part de l’alumnat es realitzarà en les següents aules:

Dia: 29 de juny de 2021 – dimarts
Horari de 9 a 11 hores
Nivell Grups Aula
Alumnat 1r ESO – PIP 1° ESO A – 1° ESO E 1°

ESO I

102 – Primera planta
Alumnat 1r ESO – PEV 1° ESO V – 1° ESO W 104 – Primera planta
Alumnat 2n ESO – PIP 2° ESO A – 2° ESO E 2°

ESO I

103 – Primera planta
Alumnat 2n ESO – PEV 2° ESO V – 2° ESO W 105 – Primera planta

 

Dia: 29 de juny de 2021 – dimarts
Horari d’11.30 a 13.30 hores
Nivell Grups Aula
Alumnat 3r ESO – PIP 3° ESO A – 3° ESO E 3°

ESO (PMAR)

104 – Primera planta
Alumnat 3r ESO – PEV 3r ESO V 105 – Primera planta
Alumnat 4t ESO – PIP 4° ESO A – 4° ESO E 4°

ESO (PR4)

106 – Primera planta
Alumnat 4t ESO – PEV 4° ESO V – 4° ESO W 107 – Primera planta

NOTA IMPORTANT:

  • Cal esborrar les anotacions fetes en els llibres de text.
  • Hauran de retornar els llibres, solament, els alumnes i alumnes que promocionen de curs.
  • Els alumnes/as que vagen a repetir no han d’entregar els llibres de text.
  • L’alumnat que està cursant els seus estudis de 4t de l’ESO, i haja participat en el programa, també haurà de retornar els llibres de text.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

La Direcció

Resolució Concurs de Logotips

En relació amb la convocatòria del concurs de logotips per a l’IES Abastos, el jurat ha decidit, per unanimitat, mantindre el logotip actual en considerar-se que cap de les propostes presentades respon íntegrament als criteris marcats en les bases.
No obstant això, als participants se’ls farà lliurament d’un USB del centre com a agraïment per l’interés mostrat.
Moltes gràcies a tots i totes per participar.

Matrícula ordinària cicles (FP) modalitat presencial per alumnat del centre

ALUMNAT DEL CENTRE CICLES DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

CURS 2021/2022

En el procés de matrícula ordinària es matricularà l’alumnat matriculat en IES Abastos durant el curs 20/21 en modalitat PRESENCIAL  i  que continuarà els seus estudis en el curs 21/22 en modalitat PRESENCIAL i en el mateix cicle.

  • Alumnat de 1r que promociona a 2n.
  • Alumnat de 1r o 2n que repetisca curs.

Període de Matrícula:

16 de juny i 17 de juny

IMPORTANT: Qui no realitze els tràmits es considerarà que renúncia a la seua plaça per al curs 2021/2022

Les instruccions i la  documentació a presentar es troba disponible en l’enllaç facilitat pel/la tutor/a.