CALENDARI PROVES EXTRAORDINÀRIES ESO – 1r BATXILLERAT.

Dimecres 30 Juny

Hora

Assignatura

Aula i Nivell

8:30

Castellà / Tallers Castellà / ASL PMAR

Saló Actes – Eugenio

Gimnàs – Alicia , Laura

Aules 107 i 108 – Núria, Jordi i Carmen

10:00

Biologia / ACM PR4 / Anatomia Aplicada / Cultura Científica

Física i Química 2n ESO

Saló Actes

Gimnàs

11:30

Matemàtiques / Tallers / ACM PMAR

Saló Actes – 1r ESO / 2n ESO

Gimnàs – 3r ESO / 4rt ESO

Aula 108 – 1r Batxillerat

13:00

Filosofia / Valors Ètics

Religió

Francès

Tecnologia

Saló Actes

Aula 120

Aula 119

Tallers 08 / 09

Dijous 1 Juliol

Hora

Assignatura

Aula i Nivell

8:30

Valencià / Tallers Valencià / ASL PR4

Saló Actes – 1r ESO / 2n ESO

Gimnàs – 3r ESO / 4rt ESO

Aula 108 – 1r Batxillerat

10:00

Música

Saló Actes

11:30

Física i Química

Llatí / Grec / Eco / IAE

Saló Actes

Aula 119

13:00

Educació Física

Gimnàs

Divendres 2 Juliol

Hora

Assignatura

Aula i Nivell

8:30

Anglès

Saló Actes – 1r ESO / 2n ESO

Gimnàs – 3r ESO / 4rt ESO

Aula 108 – 1r Batxillerat

10:00

EPV / Dibuix

Aula 07

11:30

Història / Geografia Història

Saló Actes

13:00

Informàtica / CUC

Aula 01 – Informàtica

Saló Actes – CUC