Admissió i matrícula cicles formatius de grau bàsic, mitjà, superior i curs d'especialització 24-25

Informació admissió i matrícula

Documentació per a matrícula d'FP Grau Bàsic disponible. Matrícula presencial del 15 al 18 de juliol en la secretaria del centre, horari de 8.30 a 13.00: ací

  1. Aclariments: ADMISSIÓ i MATRÍCULA Grau Bàsic
  2. Aclariments: ADMISSIÓ i MATRÍCULA Grau Mitjà i Grau Superior
  3. RELACIÓ DEFINITIVA D'ALUMNAT ADMÉS EN CICLES D'FP BÀSICA
  4. RELACIÓ DEFINITIVA D'ALUMNAT NO ADMÉS EN CICLES D'FP BÀSICA
  5. RELACIÓ PROVISIONAL D’ALUMNAT ADMÉS I NO ADMÉS EN CICLES GRAU MITJÀ, SUPERIOR I SEMIPRESENCIAL
  6. El lliurament de la documentació dels cursos d'especialització no és en el centre. És en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
  7. Informació general
  8. Calendari d'admissió: quadre resum.

Instruccions per a realitzar la matrícula