ACREDITA

PROGRAMA ACREDITA

El programa consisteix en un procediment pel qual la persona candidata adquireix una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides por experiència laboral o vies no formals de formació, amb l’avaluació prèvia d’aquestes.

Aquest procés permet acreditar unitats de competència que formen part d’un títol de Formació Professional o d’un certificat de Professionalitat.

Una vegada finalitzat el procediment, la comissió d’avaluació indicarà la formació complementaria que el participant ha de cursar, si vol continuar la seua formació per a obtindre el títol de Formació Professional o el certificat de Professionalitat.

A QUI POT INTERESSAR?

Si has adquirit els teus coneixements professionals desenvolupant una activitat laboral i no tens titulacióla Generalitat Valenciana ha convocat un procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals en el qual es pot obtindre, després d’unes proves concretes, una acreditació amb validesa en tot el territori nacional.

  • Si vas abandonar els estudis per a incorporar-te al món laboral i has aprés una professió al teu lloc de treball.
  • Si has realitzat activitats no remunerades que t’han permés adquirir competències del món laboral o
  • T’has format per vies no formals.

Pots presentar-te a la convocatòria d’acreditació de competències professionals relacionada amb la teua activitat.

Web d’ACREDITA