Jornada escolar 2022/2023

Segons la Resolució de la Directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, de 28 de febrer de 2022, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment previst en l’Ordre 09/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics, vos informem de LA CONTINUÏTAT DEL PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR PER AL CURS 2022/2023, aprovat en Consell Escolar el dia 9 de març, amb un 78’26% dels vots.