Ajudes assistencials de menjador i transport

S’ha publicat la convocatòria de les “Beques de menjador i transport escolar”. Les famílies podreu sol·licitar les ajudes fins a la finalització del període de formalització de la matrícula (2 de juliol).

Si el curs passat ja vau presentar la sol·licitud i teniu accés a la Web Família podreu accedir a aquesta aplicació informàtica per a traure l’esborrany, signar-lo i entregar-lo en la secretaria del centre.