ANGLÉS SEGON

ENGLISH 2nd LEVEL

UNIT 2 SONG: I CAN’T RIDE A BIKE

Per mc_barranquero | 3 de desembre de 2020

I have created this film to help the students singing the song from Unit 2  

HALLOWEEN SONG

Per mc_barranquero | 3 de desembre de 2020

FEELINGS SONG:

Per mc_barranquero | 3 de desembre de 2020

Happy, sad, angry, hungry, sleepy

NUMBERS SONG

Per mc_barranquero | 3 de desembre de 2020

 

1 TO 10 NUMBER ACTIVITIES

Per mc_barranquero | 3 de desembre de 2020

Drag and drop (Arrastra i solta)   Listen, drag and drop the number (Escolta, arrastra i solta el número)

SCHOOL OBJETCS WORKSHEETS

Per mc_barranquero | 3 de desembre de 2020

Drag and drop the names under the correct picture (Arrastra i solta els noms davall del dibuix correcte)

THE ABC SONG

Per mc_barranquero | 3 de desembre de 2020

Back to school during COVID-19.

Per mc_barranquero | 3 de desembre de 2020

Remember it’s important to follow the rules.

CHRISTMAS SONG

Per mc_barranquero | 2 de desembre de 2020

PROVA ANGLES 2N

Per mc_barranquero | 2 de desembre de 2020

PROVA DE SEGON