Proves Homologades – Obtenció del nivell A2 d’Anglés

Data de realització de la prova: 9 de febrer – 11.30 hores

Les sol·licituds de participació s’han de presentar a la Secretaria de l’institut abans del 22 de desembre. Cal emplenar la «sol·licitud de participació» i portar fotocòpia del Document d’Identitat.

Condicions de participació:

  • Haver nascut en 2006 o abans.
  • Tindre Document d’Identitat (DNI, NIE, etc.).

Terminis:

  • Per presentar la sol·licitud de participació: fins el 22 de desembre.
  • Publicació dels llistats provisionals de participació: 10 de gener al tauler habilitat davant de secretaria.
  • Subsanació d’errors: a partir del 12 de gener i fins el 25 de gener.
  • Publicació dels llistats definitius de participació: 26 de gener.

Més informació:

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades