Aneu a la barra d'eines

Llibres de text 21-22

LLIBRES

LLIBRES DE TEXT 21-22

Adjuntem el llistat de llibres de text per al curs 2021-2022

Pel que fa al BANC DE LLIBRES DE L’ALUMNAT d’ESO:

Els alumnes que pertanyen al BANC DE LLIBRES, només hauran de comprar, segons el nivel on es matricule:

 • el llibre ESSENCIAL MATEMÀTIQUES, de l’àmbit de 1r d’ESO.
 • el "WORKBOOK" de FRANCÈS, si tenen dita assignatura en 1er, 2n ó 3r d'ESO.
 • el "WORKBOOK" d’ANGLÉS del nivell d’ESO corresponent.

 

Degut a que el curs de 4t d'ESO,té una major optativitat i diversitat d'assignatures, als alumnes DEL BANC DE LLIBRES, només se'ls entregaran els llibres de:

* GEOGRAFIA I HISTÒRIA

* LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

* MATEMÀTIQUES (ACADÈMIQUES O APLICADES)

* ANGLÈS (LLIBRE DE TEXT)

* VALENCIÀ

AMPA Assemblea General Extraordinària

AMPA

AMPA ASSEMBLEA GENERA EXTRAORDINÀRIA

Estimats/ades pares/mares:

Ens dirigim a vosaltres per a convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el pròxim dimecres 14 de juliol de 2021 a les 19,30 hores, al gimnàs de l’IES Professor Manuel Broseta, amb el següent ordre del dia:

- Informe actuacions AMPA 2019-2020 i 2020-2021.

- Sol.licitar Renovació AMPA fin de periode.

- Precs i preguntes.

Us donem les gràcies per la col·laboració i esperem la màxima assistència , ja que l’AMPA som tots els pares i mares dels alumnes del centre.

L'AMPA

QUOTA AMPA CURS 2021-2022

QUOTA AMPA CURS 2021-2022

Estimats/ades pares/mares.

Ens dirigim a vostés per a comunicar-los que estan al cobrament els rebuts de la quota de l'AMPA corresponents al pròxim curs 2021-2022.

El compte bancari de l'AMPA està en Banc Sabadell i és el següent:

ES12 0081 1112 7700 0101 2207

La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària o al caixer automàtic de dures formes:

 • Ingrés en efectiu.
 • Amb targeta (d'este banc o de qualsevol altra entitat) utilitzant el pagament a tercers (codi entitat 6340) amb els conceptes indicats després.

El resguard de l'ingrés haurà de portar escrit el nom de l'alumne i el curs en que es matricula i s'entregarà en la consergeria del centre. La quantitat a ingressar serà:

 • 15€ pel primer fill matriculat (per a pagament a tercers en caixer concepte C00001).
 • 10€ pel segon fill matriculat (per a pagment a tercers en caixer concepte C00002).
 • 0€ a partir del tercer fill.

L'omissió del pagament de la quota suposarà l'obligació d'abonar un suplement proporcional en les activitats extraescolars que s'organitzen, així com viatges, excursions, etc.

Amb aquesta quota, l'AMPA cobreix xicotetes despeses e inversions que incideixen en millorar la qualitat que ofereix el centre, repercutint en tots els nostres fills i filles. És per aquest motiu que resulta necessari que tots col·laborem.

Els saluda molt cordialment.

El president de l'AMPA Toni Ferre.  (ampa@iespmbroseta.com)

Actes Final de Curs 2020-2021 i 2019-2020

WhatsApp Image 2021-06-04 at 11.11.41

Actes de final de curs 2020-2021 i 2019-2020

Bon dia. Com sabeu, aquest curs anem a fer tots el actes de final de curs ací al pati del nostre centre per no tindre problemes d’aforament i seguint les instruccions de la pròpia conselleria d’Educació.

Els actes seran els dies següents:


Acte final de curs dels alumnes de 2n de Batxillerat i alumnes de 2n curs del cicle formatius d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques del curs 2020-2021.

Dia 11 de juny a les 20 hores


Acte final de curs dels alumnes de 4t d’ESO i 2n curs de formació professional bàsica dels cursos 2019-2020   i  2020- 2021

Dia 18 de juny a les 19.30 hores


Acte final de curs dels alumnes de 2n de Batxillerat del curs 2019-2020.

Dia 9 de juliol   les 20 hores


 

Matrícula Ordinària Selectiu Juny – 2021

PAU

MATRÍCULA ORDINÀRIA SELECTIU JUNY-2021

Es formalitzarà a la Secretaria d’aquest Centre durant el divendres 28 i dilluns 31 de maig.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR A LA SECRETARIA

1 - Sol·licitud per a la presentació a les proves d’accés a la Universitat.

(Sol. d'Huminitats i Ciències Socials        -       Sol. Ciències)

2 - 2 Fotocòpies del DNI.

3 - Fotocopia llibre de família (sols full on figure l’alumne).

4 - Resguard del pagament de la taxa per a la Prova d’Accés.

Taxa administrativa de la Selectivitat, seguir les instruccions que a continuació us relacione:

- L’alumnat haurà de fer l'ingrés de la taxa de selectivitat a favor de la Universitat d’Alacant.

- El rebut ho haurà de generar cada alumne/a a través de la web:  https://cvnet.cpd.ua.es/UAPagos2 (Personal Extern a la Univ. d'Alacant)

 • Concepte: "Proves d’aptitud per a l'accés a Universitat".
 • Detall del concepte: "PAU Ordinària 2020-21"

- L’Alumne/a haurà de conservar-ne 2 resguards, i haurà de lliurar un d’ells a la secretaria del centre.

  • Matrícula Ordinària............................................................... 78,20 €
  • Fam. Nombrosa-monoparental ordinària ......................... 39,10 €*
  • Fam. Nombrosa-monoparental especial ........................... Exempts*
  • Matrícula d’honor global ..................................................... Exempts
  • Discapacitats, Víctimes Violència Genere-Terrorisme...... Exempts

               (*Fotocòpia del Llibre de Família Nombrosa actualitzat, ja siga de 1a ó 2a categoria, o certificació dels Serveis Socials
de l’Ajuntament on conste la seua renovació.)

5 - Lliurament Dipòsit Títol de Batxillerat, s'ha de presentar: (tota la informació)

MOLT IMPORTANT: No serà admès a examen cap alumne/a que no aparega en la relació presentada a la Universitat, pel centre en què va estudiar, encara que haguera fet el pagament de la Taxa de Selectivitat.

Projecte ApS Podcast: Ruta Dels Molins

Alumnes i professors del projecte Podcast Ruta dels Molins.

El 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, es va celebrar al nostre institut donant un reconeixement a tot l’alumnat que enguany novament ha participat en el projecte d’Aprenentatge i Servei en col·laboració amb el Museu Valencià del Paper.

Un grup de 86 alumnes de 1r ESO i 1r i 2n de Batxillerat han posat veu i música en format podcast als panells d’informació que ben aviat es podran escoltar mitjançant un QR a la Ruta dels Molins que discorre al llarg del riu Vinalopó, en la zona del Partidor, molí l’Ombria, molí Sol i molí l’Espenta. Flora, fauna i patrimoni tradicional i industrial han sigut objecte d’estudi per a, després, adaptar els textos a la locució en castellà i valencià.

També han participat alumnes dels centres CEIP Alfonso Iniesta i Fundació Ribera, activitat que s’emmarca dins d’un seminari de formació del CEFIRE per a professorat.

Protecció de Dades

Protecció de Dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

 

Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

 •  Activitats i Jornades
 •  Alumnat
 •  Alumni (antics alumnes)
 •  Arxiu fotogràfic i audiovisual
 •  Autoritzacions
 •  Comunicació institucional i Promoció del centre
 •  Contractació
 •  Escrits de sol.licitud, esmena i al.legacions, i Declaracions responsables
 •  Expedients disciplinaris
 •  Gestió de bretxes de seguretat
 •  Gestió de cita prèvia
 •  Gestió de drets de protecció de dades
 •  Gestió econòmica i pressupostària y Pagaments a tercers
 •  Intervenció en gestió d'ajudes, beques i subvencions
 •  Pràctiques formatives d'alumnat d'FP
 •  Pràctiques formatives universitàries
 •  Prevenció de la violència i millora de la convivència
 •  Professorat
 •  Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres
 •  Proves i acreditacions
 •  Queixes, suggeriments i agraïments
 •  Reclamacions
 •  Trasllats d'expedients

Dia de la Fruita

5_52BgzyP3qqEZ9DdkxdXv-auoJegIJi02jNYluRSzPr1TACER0gAht2n-zf0fwXXNhOmuV3cBUdgfC2t6lGfx9L2lI-hRiCTzzk70mDarruD3S8zn7g14vcZQo05aLzN4c9CjGKhg8-G64E1qYxw5FPiOkCh5F4AgOVSQhlBMWmWz2dLrfueX1xt9Bi4mCLWEKtdifjCuxyTlSI2LUgDeaYLteLn4DTelf6P81el7kzZNDIIKroaBSgY8M1_EjH2xgBa514nR7UYuVP4b9NJU1cjTs6qq2akuUdMm-onOZZ1XsSI79zdptcZII1TmYLHoeWPX6kwZqp5Yu2BrpfqKMaDUdtodJ48YJcsYhPuT-CuVj08DWEIwoOmgFWxILQaiLxizGlJ2amcosa4IUIV8pNq6Icv-gfVB2IBQ1l9SLFEd6O6vUd2C8yJC7yB_9q6vz2trESA6K0oiU1TLnsHETVTIqt-stmMXaNWYUER4TwdECMEGEnvnn8PQyda86F9P7iYpvceI-ijPfE7i78dDo32MuiE4e-kK5h28q7LIWEq6fZrXZM8_f_b1KqRY3-gREMlMQPAb_kPpdaw0P-c-17ZwNOYFL_E6EI1wVs5XBr5EtHVXDnzmTvSS_0qx5eAM2Cy1gW0pfPg7w8s-A7susJs-RrWu8vSItBMpGLCOOG-FuuebhVJFBBH6kDjvZN8vWMkfQ1dsNscs0Wqrk2PoFa=w1684-h947-no?authuser=0

DIA DE LA FRUITA

hui divendres 26 de març hem celebrat el quart dia de la fruita d'aquest curs.  Amb totes les adaptacions hem volgut continuar amb la celebració del dia de la fruita que feiem durant els darrers cursos dins del programa de Centre Saludable.

ACtC-3dWd7h6cTn8XBixFE9UwHN02qQElUtd6sFYYSDwi4sGisNLQVlAKl86UOnYQ2CKVTvUUhzJifCVbihvkvl8RQxQZKINxt0Uvx7fDTirXwPuygA4IYmDWBkKsQEAqJFgbi-qxpNkcUyWe6pksw7Rsv2m=w1686-h947-no?authuser=0

msINzsYvStWxbXiJobyGvkUDv6EAXsrdfqP4lHOKuk4TZ90j2YFqdQ78Nex_Ban6eXLypQAorVgvDGmcVs_0VQJxouBmtZMxzj41A6M2NVa0C4zWDKKBFu4FggyO8fHCLNx1CocJGk_EbbmXeiak5vyVFDnhOZYZlcna-nMG9afdwY9dboQdpfwW-Cun9NbfnKf-sR2wVNekmCCCu6_5lKLguibRwB7YDKr7o6qFpVyepNaMZmVRJcuqoLwXfep5PkuAmZh-u3tX64ldWWE1WIgAZzGSidudG2ZcCQbU1usSYQuZYsH5CmM2Crb-OLVCEeD3Dw6T3ZHD56ShnKHd2MK3y9EnDyFvr955QgBZafdOAiXxxtZCqaKYS8bjTYPGWHOrV1OQSb1ux2TL2K8CIDppW_EUOff7H9uaQwz6lbjfFGOKKulh1Rxws_Dqu8tuqPf74KdwOAg8DNBhBb2HGcmQrXxh3202Nsxnptq-soNYfNvTuVsBTR3MLixghWbAke8PDEtOALL1l7SNW6BUk1qUoA-BOkncNtsXcyLSDHLr-Dg3_G3i5PHIGxALnYf-D68sbKg24Yp2hlZz8apmkN1r2MQxhA1FPeMPN2Jo0331y5LzYB07DA2u0YeWn1HKHnUSaZ6LT0ZZYV0Z4ZQCqgwXUEElexloBGO9iYbw7hGflTQZFnwKOPfqnajpyzzwJMmo1gaFThS4WNBCjdjurzx3=w1686-h947-no?authuser=0

wUXdz3L73w39u4TBnkds8g1spUxiK7i7hJkhrlUiaEV5N5ByvB7sXIE_nvcYblKdM1pclvE82GgPiGVb9RIicH1WzayCPtdCTyUHabDJINnNtyp1pqQAccwEFnXiwJKEIOClV98niKYu75ycFHKZV4Bsa2L1zJ2eGrOhIS91ybbjXeqzi3_K-wRwUo4cEFSzCusrWWk-oCMPWoyVuUJH0zL7JnsCIWixH9qS6UGrhoEtJkcoEFz76eCNA53xntaRfZwklmLqvhwe1vx7mRL7AIYMHo8MfQkROsdCV0d6Lq6OogsjYmiPY6U0EMTfGHFQRX-1i5qPBEcs4mo85mHgX1jw8payjsbyCiDBkisVYSqRxfzGPhUlaLoYJ4aI1w1NZEejm5qZHFJTb8A33L5Hl3R6HIysW8hUDXK57UuXDypIsjQ1emDlV-VuDjl-pZB7MtIHTROx3_tTbAvZ8IGfUwYVqZkfm638rYuKgojpSyKobnYskwq4x7d0qTkRiNB3d-We_o-w1Gody3IuMLl3_zRHvWBlmjslG9avv9xSJEGlXM3I1GmTRvhMamFt72vvCWs1pmM_lx2kFpNdFxba30pfc5SD-BL29CIW-O5UQlpDaqyEv8Y4Uu8ySHVAHGbjnu37OUOaQVOq1LqCp2H1bOyQaTQbA5DmG-2kp1UpOrCv41S10asP9WRl_i3sPJEXasmYb4bXU8nlfionhp0mR1Cg=w1686-h947-no?authuser=0

hi2_9c13YR0-U5W-wkfLuOoBiDXtlBUKE91lB7_bOBGx0ykwx4ijHwvK8w09fepbtMzUGNpeWUL9a-zXx0PTI6dqB-joSQNjI6oYqKOZLbAR9LI9XLi_bAfzAWYOrr8kyRF3aevKvl1uJSEb3bpnEjvgwGT5FUWiJKWi73kCdkHSYoi-IX7Pi7JBmXTirGPYpWo6NVnefZBZEsYhYE8CSXytgdSR4bk8qa5vFuOiNC8OrWya8vKhlWdImE-U1P86NhN9mnhfJ6NUlgA1AxpNXUQMQCloOxMtffTego9bDW3jp59q7Oye93y7rB712xKJuFPUn7s5PPfDXzLPztVm6BeHi9PM8eCphgKlocMxE79nwzUWH6RMW3cV5-rrhmkCVK_jbZxyHQ_GtmnbBVhEnStzOIXqZLcA5zGLU-D-zZw-_QtYZkPYLU1trlWlmKqR10tEc2A5GBrS-dYpyTfMvEsTLg-KOamf4rVP4GjcJuZenIBv9hGW5Sc_0eck1p3kMT_R2RFMEmn18NA9cJ5SP2_EkGrtsZO4nUST5rd56ohM4mLipj0W99pWeax_OOwWw6OiozfkK55VbhoROSEW1T1rOIVNCNX_Nz1I9XRR77greoTvtyDb0K_Lb0frkzliDQntTEwi1e5IjgSMc0GlzZYbA-uf8pnWZBmMVIlK59W9fvAoDqi5Hwb3MP9rValGC-CycBPjI8T0o8Fjmk2C3QpF=w1686-h947-no?authuser=0

https://photos.app.goo.gl/6i8BmRShMpeMGuLg9

 

Activitat interdepartamental amb motiu del Dia de la Dona

Z

Activitat interdepartamental amb motiu del Dia de la Dona

Amb motiu del Dia de la Dona, l'alumnat del centre ha produït una sèrie d'àudios que recullen diferents figures femenines rellevants de diverses matèries d'estudi i que s'han reproduït per la megafonia del centre al llarg d'aquesta setmana.

Col·loqui Publicitat Sexista

IMG_3368

COL·LOQUI PUBLICITAT SEXISTA

L'alumnat d'Economia de 2n de batxillerat ha assistit hui a la xerrada de l'exalumna i estudiant del Grau de Publicitat, Maria Francés, anomenada "Publicitat Sexista" i que ha permès debatre entorn a la imatge de la dona als mitjans de comunicació de masses."

Comunicat de L’assamblea de delegats amb motiu de la vaga estudiantil del 8 de març

donatarrega.jpg

Comunicat de l’assamblea de delegats amb motiu de la vaga estudiantil del 8 de març

Després de realitzar la reunió de l’Assemblea de delegats l’1 de març de 2021 a les 11:15 del matí, aquesta comunica que el centre IES Professor Manuel Broseta no s’adherirà a la vaga del 8 de març amb motiu del Dia de la Dona i convocada pel Sindicat d’Estudiants del País Valencià degut als motius següents:

 • D’una banda, perquè el Sindicat d’Estudiants que convoca la present vaga no contempla l’objectiu principal d’aquesta i que no és altre que mostrar la rellevància del paper de la dona en la nostra societat, ja que únicament deuria d’estar dirigida a les dones.

 • I, d’altra banda, perquè la situació sanitària en la que és veu immersa el país en aquests moments no es la propicia per a la realització i adhesió a manifestacions que comporten una concentració massiva de gent.

Encara que, una vegada comunicada aquesta decisió, l’Assemblea de delegats confia en que tot l’alumnat assistisca el dia 8 de març a classe amb total normalitat i participe en les activitats proposades pel centre amb motiu d’aquest dia.

Signat, l’Assamblea de delegats a 1 de març del 2021

Dia de la fruita

DIA DE LA FRUITA

3

El divendres 26 de febrer vam celebrar el tercer dia de la fruita d'aquest curs.  Amb totes les adaptacions hem volgut continuar amb la celebració del dia de la fruita que feiem durant els darrers cursos dins del programa de Centre Saludable.

2

4

1

Personal Docent

PERSONAL DOCENT I PAS

Equip Directu

direcció:  VICENTE ALBERO FERRE    direccio@iespmbroseta.com

vicedirecció:  JULIO CESAR GISBERT PEREZ vicedireccio@iespmbroseta.com 

cap estudis:  JOSE FRANCISCO LOZANO SANTONJA capestudis@iespmbroseta.com

secretari:  JORDI MOLINA RUBIO secretaria@iespmbroseta.com

Departament d’Orientació

CAROLINA CAMPO GARCÍA. Cap Departament.  orientacio@iespmbroseta.com  carolinacampo@iespmbroseta.com

MARIA PILAR MOLINA JUAN mariamolina@iespmbroseta.com

SARA RAIGOSO CORDERO, sararaigoso@iespmbroseta.com

Departament Anglés

ELIZABETH CASTELLO FORNER. Cap de departament.   elizabethcastello@iespmbroseta.com

MAITE CALATAYUD PUERTO. Tut: 2BATA   maitecalatayud@iespmbroseta.com

JOSE REQUENA BOTELLA.     joserequena@iespmbroseta.com

ROSALÍA VAÑÓ SEMPERE    rosaliavanyo@iespmbroseta.com

Departament Biologia i Geologia

JULIO CESAR GISBERT PEREZ   juliocesar@iespmbroseta.com

JUAN IGNACIO JARA BOU ignasijara@iespmbroseta.com

ANTONIA ROMERO DE LA MONJA. Cap Departament.   antoniaromero@iespmbroseta.com

Departament de Cultura Clàsica

JOSE EDUARDO LOPEZ SLOCKER. Cap Departament.  slocker@iespmbroseta.com

Departament d’Economia

MÓNICA GISBERT FERRE. Cap Departament.  Tut: 4ESOB   monicagisbert@iespmbroseta.com

Departament d’Educació Física

JAVIER MONTESINOS GUILLO.  Tut: 2ESOA     javiermontesinos@iespmbroseta.com

PAU SANCHIS VILAPLANA. Cap Departament.  Tut:  1ESOA pausanchis@iespmbroseta.com

Departament d’Eduació Plàstica i Visual

JESUS BUENO GARCIA. Cap Departament.  xusbueno@iespmbroseta.com

Departament d’Electricitat

ANTONIO BLANQUER MOLINA. Cap Departament.  antoninoblanquer@iespmbroseta.com

JUAN JESUS LLIN GEA. Tut:  1CFB   joanllin@iespmbroseta.com

FRANCESC MANZANEQUE JUAN. Tut:  1CFMA francescmanzaneque@iespmbroseta.com

JUAN PEDRO MARTÍNEZ FABRA.  Tut:  2CFMA juanpedromartinez@iespmbroseta.com

JORDI MOLINA RUBIO    jordimolina@iespmbroseta.com

LLEÏR NAVAL CAMARASA   lleirnaval@iespmbroseta.com

Departament de Filosofia

ANDREU AMORÓS JORDÁ. Cap Departament.  Tut: 1BATB   andreuamoros@iespmbroseta.com

Departament de Física i Química

MARIA PAZ MONTESINOS TORMO. Cap Departament.  Tut: 4ESOA   mariapaz@iespmbroseta.com

ÁLVARO FRANCÉS LOZANO. Tut: 3ESOB    alvarofrances@iespmbroseta.com

Departament de Formació i Orientació Laboral

DOLORES MARTINEZ MORA. Cap Departament.   lolamartinez@iespmbroseta.com

Departament de Francés

RAQUEL MOLINA GIL. Cap Departament.  Tut: 2ESOD. raquelmolina@iespmbroseta.com

Departament de Geografia i Història

ROSA CONCA CASTELLÓ.   rosaconca@iespmbroseta.com

ANTONI VIZCAINO I GARRIDO. Tut: 2BATB  antonivizcaino@iespmbroseta.com

JOSE FRANCISCO LOZANO SANTONJA   capestudis@iespmbroseta.com

BERTA MOLINA LLINARES. Cap Departament. Tut: 1ESOB. bertamolina@iespmbroseta.com

Departament d’Informàtica

ANNA MURCIA FERRE. Cap Departament.  Tut: 2ESOC.  annamurcia@iespmbroseta.com

Departament de Llengua i Literatura: Valencià

ESTHER BARBER DOMENECH.  Tut: 2CFB     estherbarber@iespmbroseta.com

MARIA ISABEL BENEYTO SILVESTRE.   isabelbeneyto@iespmbroseta.com

OLGA SOLER LLORENS. Cap Departament.  olgasoler@iespmbroseta.com

Departament de Llengua i Literatura: Castellà

JAVIER MOMPÓ VALOR.     javiermompo@iespmbroseta.com

PALOMA MARTINEZ FERRE.    Tut: 4ESOC   palomamartinez@iespmbroseta.com

JOSE PAYA BELTRAN. Cap Departament. Tut:  1BATA  pepepaya@iespmbroseta.com

Departament de Matemàtiques

VICENTE ALBERO FERRE vicentalbero@iespmbroseta.com

LAURA BERNABEU LÓPEZ    laurabernabeu@iespmbroseta.com

MARÍA JESÚS GISBERT FRANCÉS  mariajesusgisbert@iespmbroseta.com

PURIFICACION FERRE BERENGUER. Cap Departament. Tut: 1ESOC  puraferre@iespmbroseta.com

LLUÍS MOLINA CONEJERO    lluismolina@iespmbroseta.com

Departament de Música

SALVADOR GARCÍA BATALLER tut: 3ESOA.  salvadorgarcia@iespmbroseta.com

MIQUEL PAYA MOLINA. Cap Departament. Tut: 2ESOB   miquelpaya@iespmbroseta.com

Departament de Religió

RODRIGO FERRE BODI. Cap Departament.  rodrigoferre@iespmbroseta.com

Departament de Tecnologia

MARIA TERESA SILVESTRE ALCARAZ. Cap Departament.  maitesilvestre@iespmbroseta.com

CONSUELO TORMO FORTEA    consuelotormo@iespmbroseta.com

Personal d'Administració i Serveis

LUZ ABAD MIRA   luzabad@iespmbroseta.com

RAQUEL PONS JULIÀ   raquelpons@iespmbroseta.com

CARMEN BODÍ PASCUAL    carmenbodi@iespmbroseta.com

CARMINA CASTELLÓ ABAD      carminacastello@iespmbroseta.com