Protecció de Dades

Protecció de Dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

 

Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

 •  Activitats i Jornades
 •  Alumnat
 •  Alumni (antics alumnes)
 •  Arxiu fotogràfic i audiovisual
 •  Autoritzacions
 •  Comunicació institucional i Promoció del centre
 •  Contractació
 •  Escrits de sol.licitud, esmena i al.legacions, i Declaracions responsables
 •  Expedients disciplinaris
 •  Gestió de bretxes de seguretat
 •  Gestió de cita prèvia
 •  Gestió de drets de protecció de dades
 •  Gestió econòmica i pressupostària y Pagaments a tercers
 •  Intervenció en gestió d'ajudes, beques i subvencions
 •  Pràctiques formatives d'alumnat d'FP
 •  Pràctiques formatives universitàries
 •  Prevenció de la violència i millora de la convivència
 •  Professorat
 •  Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres
 •  Proves i acreditacions
 •  Queixes, suggeriments i agraïments
 •  Reclamacions
 •  Trasllats d'expedients

Activitat interdepartamental amb motiu del Dia de la Dona

Z

Activitat interdepartamental amb motiu del Dia de la Dona

Amb motiu del Dia de la Dona, l'alumnat del centre ha produït una sèrie d'àudios que recullen diferents figures femenines rellevants de diverses matèries d'estudi i que s'han reproduït per la megafonia del centre al llarg d'aquesta setmana.

Comunicat de L’assamblea de delegats amb motiu de la vaga estudiantil del 8 de març

donatarrega.jpg

Comunicat de l’assamblea de delegats amb motiu de la vaga estudiantil del 8 de març

Després de realitzar la reunió de l’Assemblea de delegats l’1 de març de 2021 a les 11:15 del matí, aquesta comunica que el centre IES Professor Manuel Broseta no s’adherirà a la vaga del 8 de març amb motiu del Dia de la Dona i convocada pel Sindicat d’Estudiants del País Valencià degut als motius següents:

 • D’una banda, perquè el Sindicat d’Estudiants que convoca la present vaga no contempla l’objectiu principal d’aquesta i que no és altre que mostrar la rellevància del paper de la dona en la nostra societat, ja que únicament deuria d’estar dirigida a les dones.

 • I, d’altra banda, perquè la situació sanitària en la que és veu immersa el país en aquests moments no es la propicia per a la realització i adhesió a manifestacions que comporten una concentració massiva de gent.

Encara que, una vegada comunicada aquesta decisió, l’Assemblea de delegats confia en que tot l’alumnat assistisca el dia 8 de març a classe amb total normalitat i participe en les activitats proposades pel centre amb motiu d’aquest dia.

Signat, l’Assamblea de delegats a 1 de març del 2021

Personal Docent

PERSONAL DOCENT I PAS

Equip Directu

direcció:  VICENTE ALBERO FERRE    direccio@iespmbroseta.com

vicedirecció:  JULIO CESAR GISBERT PEREZ vicedireccio@iespmbroseta.com 

cap estudis:  JOSE FRANCISCO LOZANO SANTONJA capestudis@iespmbroseta.com

secretari:  JORDI MOLINA RUBIO secretaria@iespmbroseta.com

 

Departament Anglés

ELIZABETH CASTELLO FORNER tut:  4ESOA elizabethcastello@iespmbroseta.com

MªDOLORES FERNÁNDEZ MOLLÁ dolofernandez@iespmbroseta.com

JOSE REQUENA BOTELLA tut:  2ESOC joserequena@iespmbroseta.com

Departament Biologia i Geologia

JULIO CESAR GISBERT PEREZ   juliocesar@iespmbroseta.com

JUAN IGNACIO JARA BOU ignasijara@iespmbroseta.com

ANTONIA ROMERO DE LA MONJA tut:  1BACB antoniaromero@iespmbroseta.com

Departament de Cultura Clàsica

JOSE EDUARDO LOPEZ SLOCKER slocker@iespmbroseta.com

Departament d’Economia

MÓNICA GISBERT FERRE tut:  4ESOB monicagisbert@iespmbroseta.com

Departament d’Educació Física

BORJA GANDIA DELEGIDO tut:  1ESOC borjagandia@iespmbroseta.com

PAU SANCHIS VILAPLANA tut:  3ESOC pausanchis@iespmbroseta.com

Departament d’Eduació Plàstica i Visual

JESUS BUENO GARCIA xusbueno@iespmbroseta.com

Departament d’Electricitat

ANTONIO BLANQUER MOLINA antoninoblanquer@iespmbroseta.com

JUAN JESUS LLIN GEA tut:  1CFB joanllin@iespmbroseta.com

FRANCESC MANZANEQUE JUAN tut:  1CFMA francescmanzaneque@iespmbroseta.com

JUAN PEDRO MARTÍNEZ FABRA tut:  2CFMA juanpedromartinez@iespmbroseta.com

JORDI MOLINA RUBIO    jordimolina@iespmbroseta.com

RUBÉN RIBELLES CATALA rubenribelles@iespmbroseta.com

Departament de Filosofia

ANDREU AMORÓS JORDÁ andreuamoros@iespmbroseta.com

Departament de Física i Química

MARIA PAZ MONTESINOS TORMO mariapaz@iespmbroseta.com

SUSANA TEROL ARACIL tut:  2BACB susanaterol@iespmbroseta.com

Departament de Formació i Orientació Laboral

DOLORES MARTINEZ MORA tut:  2BAHA lolamartinez@iespmbroseta.com

Departament de Francés

RAQUEL MOLINA GIL raquelmolina@iespmbroseta.com

CARLA ESTEVE VALERA carlaesteve@iespmbroseta.com

Departament de Geografia i Història

OSCAR ESTEVE ROMÁN oscaresteve@iespmbroseta.com

JOSE FRANCISCO LOZANO SANTONJA capestudis@iespmbroseta.com

BERTA MOLINA LLINARES bertamolina@iespmbroseta.com

JOSE PASTOR OLCINA tut:  1BATA josepastor@iespmbroseta.com

Departament d’Informàtica

ERNESTO MONTERO SANDIEGO ernestomontero@iespmbroseta.com

Departament de Llengua i Literatura: Valencià

ESTHER BARBER DOMENECH tut:  2CFB estherbarber@iespmbroseta.com

MARIA ISABEL BENEYTO SILVESTRE isabelbeneyto@iespmbroseta.com

OLGA SOLER LLORENS olgasoler@iespmbroseta.com

Departament de Llengua i Literatura: Castellà

TAMARA LÓPEZ PENALVA tut:  4ESOC tamaralopez@iespmbroseta.com

PALOMA MARTINEZ FERRE tut:  2ESOA palomamartinez@iespmbroseta.com

JOSE PAYA BELTRAN tut:  3ESOA pepepaya@iespmbroseta.com

Departament de Matemàtiques

VICENTE ALBERO FERRE vicentalbero@iespmbroseta.com

ANDREA CASTELLÓ COSTA tut:  1ESOA andreacastello@iespmbroseta.com

PURIFICACION FERRE BERENGUER tut:  3ESOB puraferre@iespmbroseta.com

LLUÍS MOLINA CONEJERO lluismolina@iespmbroseta.com

Departament de Música

MARIA JOSÉ ALTABERT PASTOR tut:  2ESOB pepaaltabert@iespmbroseta.com

MIQUEL PAYA MOLINA tut:  1ESOD miquelpaya@iespmbroseta.com

Departament d’Orientació

MARIA PILAR MOLINA JUAN mariamolina@iespmbroseta.com

XAVI  RUIZ ALFONSO orientacio@iespmbroseta.com

Departament de Religió

RODRIGO FERRE BODI rodrigoferre@iespmbroseta.com

Departament de Tecnologia

MARIA TERESA SILVESTRE ALCARAZ maitesilvestre@iespmbroseta.com

CONSUELO TORMO FORTEA tut:  1ESOB consuelotormo@iespmbroseta.com

 

Personal d'Administració i Serveis

LUZ ABAD MIRA   luzabad@iespmbroseta.com

RAQUEL PONS JULIÀ   raquelpons@iespmbroseta.com

CARMEN BODÍ PASCUAL    carmenbodi@iespmbroseta.com

VICENTE JORNET MOLINA    vicentjornet@iespmbroseta.com