Educació Plàstica i Visual

HORARI D'ATENCIÓ PARES

 

Xus Bueno

Dijous, 08h55-09h50

 

Maite Silvestre

Dijous, 09h50-10h40

 

Links del departament:

https://www.profesordedibujo.com