Educació Plàstica i Visual

HORARI D'ATENCIÓ PARES

 

Xus Bueno

Dilluns, 09h50-10h40

 

Joan J. Llin 

Divendres, 09h50-10h40

 

Links del departament:

https://www.profesordedibujo.com