Orientació

EL DEPARTAMENT

Membres del Departament d'Orientació:

María Carmén Francés Sanchis - Orientadora educativa (cap de departament). Correu electrònic: orientacio@iespmbroseta.com

Maria Molina Juan - Mestra de pedagogia terapèutica. Correu electrònic: mariamolina@iespmbroseta.com

Gracia María Ripoll Mogort - Mestre d'audició i llenguatge. Correu electrònic: graciaripoll@iespmbroseta.com

Horari d'atenció a famílies: acordar amb cita prèvia.