Espai micro:bit

espai

L'Espai micro:bit és un projecte dels departaments d'Informàtica i Electricitat on dediquem un temps a la programació, muntatge i impressió en 3D d'aplicacions que utilitzen la placa micro:bit. Aquestes aplicacions després s'utilitzaran al 1er curs d'FP Bàsica i a l'assignatura de Programació, Robòtica i Intel·ligència Artificial de 3er d'ESO.

En el curs 22/23, hem desenvolupat els següents dispositius:

Semàfor

Per a la seua confecció s'han realitzat les següents tasques:

 • Les peces s'han imprés en la impressora 3D Ender.
 • Per al muntatge s'ha necessitat pulir algunes peces per a que encaixaren bé
 • S'han utilitzat 3 leds amb els colors corresponents i resistències de 330 Ω.

Mi:Sumo

Per al seu muntatge i funcionament hem utilitzat:

 • Les peces s'han imprés utilitzant la impressora 3D Ender.
 • S'han necessitat dos micro:bit, una per a donar-li les ordres (emissor) i l'altra per a rebre-les (receptor)
 • També hem utilitzat dos motors per a les rodes que utilitzen un controlador L293D integrat.
 • El controlador i la micro:bit receptora estan alimentades per una pila de 9V.
 • La micro:bit emissora està alimentada per una bateria.
 • En el panell LED apareix dibuixada la direcció a la que va el cotxe, tant en l'emissora com en la receptora.

Braç robòtic

Per a la seua construcció hem fet:

 • Impressió en 3D de tot el braç
 • També s'han imprés una rampa i unes boletes per a fer un aplicatiu amb el braç robòtic. El braç haurà de tirar la boleta per la rampa i després recollir-la.
 • S'han utilitzat 5 servos per a les distintes parts del braç

Professorat implicat:

 • Anna Murcia Ferre
 • Joan Jesús Llin Gea