Electricitat

DEPARTAMENT D'ELECTRICITAT

Curs 2023 - 2024

El Departament d'Electricitat-Electrònica està compost pel següent professorat

Antonino Blanquer Molina

Automatismes Industrials

Instal·lacions Domòtiques

Màquines Elèctriques

Juan Pedro Martínez Fabra

Instal·lacions Elèctriques d'Interior

Instal·lacions Comuns de Telecomunicacions

Màquines Elèctriques

Javier Mora Pérez

Electrotecnia

Instal·lacions Solars Fotovoltaiques

FPBàsica: Operacions Auxiliars per a la Configuració i l'Explotació

Jordi Molina Rubio

Instal·lacions de Distribució

Electrònica

Joan Llin Gea

FP Bàsica: Instal.lacions i Manteniment de Xarxes per a la Transmissió de Dades.

ESO: Tecnologia

Dibuix