CreaCompost

El Projecte CREACOMPOST és gestionat pel Consorci Crea i el seu objectiu principal és introduir el compostatge en els centres educatius amb la finalitat d'educar en la prevenció, reducció i gestió dels bioresidus.

El Consorci Crea és l'entitat pública responsable del tractament, valorització i eliminació dels residus municipals generats en Banyeres de Mariola i altres 13 municipis del voltant. També gestiona la planta de tractament de residus de Villena i la xarxa d'ecoparcs mòbils dels municipis.

Els objectius del projecte son: 

  • Introduir processos de compostatge en el centre
  • Educar en la prevenció, reducció i gestió de residus i principis generals de l'economia circular.
  • Fomentar la recogida selectiva i el compostatge dels biorresidus generats al centre.
  • Mostrar a l'alumnat, de forma pràctica i visual, com d'un residu s'obté un recurs d'elevat valor (compost).
  • Donar a conèixer la gestió de residus en l'àrea de gestió del Consorci Crea.

En gener de 2021 vam començar el projecte amb la formació a tot l'alumnat de 1r d'ESO i al professorat compostadors que van a treballar directament el projecte amb el seu alumnat. També han rebut informació la resta del professorat per conèixer el funcionament del projecte.   

El centre ja té en marxa un Projecte d'Aula Verda que incorpora la gestió de recogida dels biorresidus.