Programa Pigmalió

pig1

PROGRAMA DE TUTORIA ENTRE IGUALS: PIGMALIÓ

QUÈ ÉS?

És un projecte d'innovació educativa que es basa en l'ajuda i l'acompanyament que estudiants majors ofereixen als més menuts.

La participació és voluntària.

OBJECTIUS

 • Facilitat la integració a l’institut de l’alumnat nouvingut
 • Afavorir l’èxit acadèmic i personal de tot l’alumnat
 • Desenvolupar la intel·ligència emocional
 • Millorar la convivència al centre
 • Previndre l’assetjament escolar

COM FUNCIONA?

 • Alumnat tutor: 3r d’ESO
 • Alumnat tutoritzat: 1r d’ESO
 • Docents implicats: les tutores i el professorat que forma la Comissió de Convivència del centre.
 • Coordinació: departament d’orientació i la coordinadora d’igualtat i convivència.

COMPROMÍS DELS PIGMALIONS

Acudir a l’Espai de Convivència almenys una volta a la setmana a ajudar i conversar

EXEMPLES D'ACTIVITATS

 • Revisar l’agenda i planificar les tasques escolars
 • Estudiar per a un examen
 • Practicar jocs de taula i d’enriquiment cognitiu
 • Compartir situacions personals

QUÉ ENS AGRADARIA HAVER ACONSEGUIT A FINAL DE CURS?

Formar persones....

Altruistes    -     Assertives    -    Empàtiques    -    Exitoses Acadèmicament    -     Reflexives    -    Resolutives

IMG_3198