PIES

pies_2014_15

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ D’EDUCACIÓ SEXUAL

  • El Programa d'Intervenció en Educació Sexual (PIES) té com a objectiu general l'educació en valors que promocionen una vivència positiva de la pròpia sexualitat i uns comportaments sexuals acords amb les opcions més saludables. L'Educació Sexual promou que els joves construïsquen coneixements, actituds i valors com la responsabilitat compartida, la igualtat de gènere, la lleialtat interpersonal, el plaer compartit, l'autonomia emocional i la igualtat de les distintes orientacions sexuals i la diversitat sexual. El Programa pretén, alhora, capacitar els joves en el maneig de la presa de decisions perquè les conductes sexuals estiguen concordes amb els propis desitjos i compatibles amb la protecció de la pròpia salut sexual, la prevenció d'embarassos no planificats i d'infeccions de transmissió sexual. 
  • Els destinataris són alumnat d’entre 13 i 15 anys (2n i 3r d’ESO)
  • El PIES es desenvolupa gràcies al treball conjunt de tècnics/ques de promoció de la salut i dels CIPS, sexòlegs/ogues, personal sanitari i psicopedagogs/ogues (orientadors/es) o docents en els centres educatius.
  • El Programa consta de tres Unitats Didàctiques, desenvolupades en l'aula a través de quatre tallers impartits per personal sanitari format en Educació Sexual, en coordinació amb el/la psicopedagog/a o un altre/a professor/a responsable del PIES en el centre