Educació per a la salut

PROJECTE D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT (XARXA SHE)

CENTRES EDUCATIUS QUE REFORCEN EL SEU COMPROMÍS PER A CONSTITUIR-SE COM A ENTORN SALUDABLE PER A VIURE, APRENDRE I TREBALLAR

Una escola promotora de salut és aquella que no basa la seua activitat exclusivament en la transmissió de coneixements, actituds i habilitats al seu alumnat, sinó que aborda la salut amb un enfocament integral. Açò és, treballa per a oferir ambients afavoridors de la salut i el benestar, es constitueix com un entorn físic i social saludable, incorpora habilitats i competències individuals de salut, i es vincula amb els serveis de salut pròxims i amb la seua comunitat.