Projecte Lingüístic PLC

Z

PROGRAMA PLURILINGÜE

El nostre centre, des  de l’any 2011-2012, s’incorpora a la Xarxa Experimental de Centres Plurilingües. Des de dit moment fins ara, s’ha oferit la possibilitat a l’alumnat que ho desitjara de cursar algunes assignatures en llengua estrangera: 

  • 1rESO: Biologia i Geologia en FRANCÉS, i Música en ANGLÉS.
  • 2nESO: Educació Plàstica i Visual en FRANCÉS i Música en ANGLÉS.
  • 3rESO: Educació Plàstica i Visuall en FRANCÉS i Música en ANGLÉS.

A banda, s’han realitzat dins d’este programa, 3 intercanvis amb centres de parla francesa i 1 centre de parla anglesa.