Aneu a la barra d'eines

DOS NOUS CICLES AL COROMINES

La comunitat educativa de l’IES Joan Coromines està d’enhorabona! Ens plau comunicar que s'amplia l'oferta acadèmica del centre amb dos cicles de Grau Superior de cara al curs 21/22. Aquesta ampliació forma part del Pla d’Impuls de la Formació Professional desplegat per la Direcció General de Formació Professional i ERE. Es tracta de dues propostes interessantíssimes que venen a augmentar d’una manera substancial les possibilitats formatives del nostre centre per a tot Benicarló i tota la comarca.

Aquests dos cicles són:

Assistència a la Direcció

Família d'Administració i Gestió

Es tracta d'un cicle molt interessant que passa a complementar l'oferta de la família d'Administració i Gestió al centre, que compta també amb els cicles d'Administració i Finances (GS) i Gestió Administrativa (GM). Aquest nou cicle es configura en modalitat Plurilingüe Reforçat, circumstància que dona un nou impuls i adaptació a l’esmentada família adaptant-la a les noves necessitats de la societat en què vivim. A més, tenim un altre motiu per a estar satisfets de la implantació d’aquest cicle perquè la petició “neix” de les inquietuds de l’alumnat i el treball “colze a colze” dels membres de la Comunitat Educativa, de la nostra família COROMINES.

Ensenyament i Animació Socioesportiva

Família d'Activitats Físiques i Esportives

Es tracta d'un cicle únic i molt demandat, que esperem que passe a cobrir la necessitats de la comarca, ja que molt d'alumnat havia d'anar-se'n fora si volia cursar-lo. És un cicle molt interessant que dona accés directe als estudis d'INEF i que pretén donar cobertura a la demanda de la joventut de la comarca, on la tradició i estima pel món de la salut i l’esport és molt gran. Com en el cicle abans esmentat, el goig és doble, perquè amb aquests nous estudis s’ha materialitzat el treball i l’esforç, que des de fa dècades es reflecteix en el Projecte de Centre de l’IES Joan Coromines; per tant, volem des d'ací el compromís de les persones que han dirigit el centre i han fet de l’esport la seua bandera.

És per això que la voluntat d’aquesta Direcció és continuar i millorar el Projecte de Centre, i seguir impulsant els estudis del nostre institut.

#SOMCOROMINES
#SOMDIFERENTS
#SOMFP

Moltes gràcies. Us hi esperem!

XVI FIRA FORMATIVA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

FIRA FORMATIVA FP

Del 20 al 23 d'abril

L'objectiu d'aquesta fira és permetre a tothom, especialment a l'alumnat que ha d'escollir itineraris educatius, informar-se sobre l'oferta de cicles d'FP que s'imparteixen als centres de casa nostra, els requisits, les vies d'accés als  diversos cicles, els terminis d'inscripció, així com les sortides laborals de cada especialitat. També podeu trobar tota aquesta informació a la secció d'FP del nostre web

Enguany l'organització li toca a Vinaròs, però no ens trobareu als carrers d'aquesta localitat com era habitual.

Aquesta fira que va promoure el professorat d'Informàtica de l'IES Joan Coromines i, que s'ha celebrat ininterrompudament durant 16 anys, es celebra per segon any de forma virtual a causa del COVID-19.

El nostre centre participa amb les famílies professionals:

  • Informàtica i Comunicacions
  • Administració i Gestió
  • Activitats Físiques i Esportives

Si tens dificultats per veuire'ls, prova de canviar el zoom

Categories FP

INSCRIPCIÓ PROVA D’ACCÉS A CICLES D’FP 2021

PROVA ACCES CICLES

INSCRIPCIÓ, del 22 al 31 de març de 2021

L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

  • Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
  • Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional sempre que, a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Inscripció a les proves, calendaris i tota la informació al web de Conselleria

NOU CICLE D’FP AL COROMINES PEL PLA D’IMPULS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

El «Pla d’Impuls a la Formació Professional» aprovat pel Consell de la Formació Professional de la Comunitat Valenciana té la intenció de donar un impuls significatiu a la Formació Professional.

Dins d’aquest pla, s’ha assignat a l’IES Joan Coromines (carta valencià / carta castellano) un nou cicle de grau superior d’FP: Integració Social de la Família Professional Serveis Socioculturals a la Comunitat.

IMPORTANT: En el mes de setembre indicarem com serà el nou procés extraordinari d'admissió i matricula. Publicarem tota la informació necessària en aquesta pàgina web.