Aneu a la barra d'eines

Estudis de Formació Professional

Voleu saber-ne més?

El centre té programes de,

  • FP dual per a tots els cicles de grau mitjà i grau superior i,
  • FCT per a tots els cicles

Família d'Activitats Físiques i Esportives

 

ATENCIÓ!! NOU!!

Grau Superior

Ensenyament i Animació Socioesportiva
[Vespertí]

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat professional tant en l'àmbit públic, administració general, autonòmica o local, com en entitats de caràcter privat, grans, mitjanes o petites empreses que oferisquen serveis d'ensenyament esportiu, condicionament físic, inclusió socioesportiva i recreació.

Família d'Administració i Gestió

Grau Mitjà

Gestió Administrativa
[Diürn]

Realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com a privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Grau Superior

Administració i Finances
[Vespertí]

Administratiu d'oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d'assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l'Administració pública. Administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d'atenció al client.

ATENCIÓ!! NOU!!

Grau Superior

Assistència a la Direcció
[Vespertí]

Assistent a la direcció. Assistent personal. Secretari/a de direcció. Assistent de despatxos i oficines. Assistent jurídic. Assistent en departaments de Recursos Humans. Administratius en les Administracions i Organismes Públics.

Família d'Informàtica i Comunicacions

FP Bàsica

Informàtica d'oficina
[Diürn]

Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics. Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics. Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. Auxiliar d’oficina. Auxiliar de servicis generals. Enregistrador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental.

Grau Mitjà

Sistemes Microinformàtics i Xarxes
[Diürn i Vespertí]

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Grau Superior

Desenrotllament d'Aplicacions Web
[Vespertí]

Desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilidad i qualitat exigides en els estàndards establerts

 

Accés a cicles