Estudis de Formació Professional

Pràctiques de Formació Professional. Voleu saber-ne més?

  • FP DUAL per a tots els cicles de grau mitjà i grau superior i,
  • FCT per a tots els cicles

LINKEDIN borsa de treball del Coromines

Activitats-fisiques-i-esportives-W

Família d'Activitats Físiques i Esportives

Grau Superior

Ensenyament i Animació Socioesportiva
[Vespertí]

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat professional tant en l'àmbit públic, administració general, autonòmica o local, com en entitats de caràcter privat, grans, mitjanes o petites empreses que oferisquen serveis d'ensenyament esportiu, condicionament físic, inclusió socioesportiva i recreació.

Administracio-i-gestio-W

Família d'Administració i Gestió

Grau Superior

Assistència a la Direcció
[Vespertí]

Assistent a la direcció. Assistent personal. Secretari/a de direcció. Assistent de despatxos i oficines. Assistent jurídic. Assistent en departaments de Recursos Humans. Administratius en les Administracions i Organismes Públics.

Grau Superior

Administració i Finances
[Vespertí]

Administratiu d'oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d'assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l'Administració pública. Administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d'atenció al client.

Grau Mitjà

Gestió Administrativa
[Diürn]

Realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com a privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Informatica-i-comunicacions-W

Família d'Informàtica i Comunicacions

Grau Superior

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
[Vespertí]

Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenvolupar aplicacions de propòsit general. Desenvolupar aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil

 

Grau Superior

Desenrotllament d'Aplicacions Web
[Vespertí]

Desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilidad i qualitat exigides en els estàndards establerts

 

Grau Mitjà

Sistemes Microinformàtics i Xarxes
[Diürn i Vespertí]

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

FP Bàsica

Informàtica d'Oficina
[Diürn]

Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics. Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics. Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. Auxiliar d’oficina. Auxiliar de servicis generals. Enregistrador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental.

Oferta d'estudis de Formació Professional i formes d'accedir