LOGO FONS TRANSPARENT OMBRA BLANCA

Presentació

L'IES Joan Coromines està situat al bellmig de Benicarló, al Passeig Marítim, a molt poca distància de la mar i de les parades de l'autobús de Peníscola i Vinaròs.

Encara que va ser el primer institut a Benicarló, el nostre esperit inquiet i innovador fa que comptem amb unes instal·lacions que permeten metodologies pedagògiques sempre a l'avantguarda.

El nostre alumnat pot entrar al centre en dotze anys a primer d'ESO i no abandonar-lo fins als vint, després de cursar batxillerat o formació professional.

Vos convidem a entrar i conéixer tota l'oferta formativa i els trets que ens caracteritzen.

 

Qui som?

Jornades Vicent Estellés

Trets d'identitat

Som un centre no confessional en què respectem totes les creences, tant agnòstiques com atees o religioses. La llengua de relació del nostre centre és el valencià.

El nostre centre observa i promou els valors democràtics següents:

 • Respecte i estima per la dignitat humana 

 • Llibertat d'expressió 

 • Justícia 

 • Tolerància 

 • Participació activa en la vida acadèmica i social 

 • No discriminació per raons d'ètnia, sexe, aspecte o nivell d'aprenentatge 

 • Respecte i estima per l'entorn més pròxim (espais del Centre i espais externs on es desenvolupen activitats del mateix extraescolars: ciutat, platges, entorn natural)

Aula A15. Informàtica

Criteris pedagògics

 • El professorat utilitzarà una metodologia activa en què l'alumnat siga el protagonista i puga rebre una atenció individualitzada. 

 • Capacitar l'alumnat perquè desenvolupe una visió crítica de la societat mitjançant el debat de temes com la manipulació de la informació, les modes, el consum, etc. 

 • Orientar l'alumnat professionalment des de les sessions de tutoria minimitzant la pressió de la competitivitat que sembla el valor principal de la societat actual. 

 • Integrar tot l'alumnat tant estrangers com amb qualsevol problema d'aprenentatge o discapacitació, mitjançant l'ús responsable i organitzat dels professors de reforç. 

 • Promoure en l'alumnat el respecte i la tolerància envers els companys, professors i altre personal del Centre. Seran sancionades les accions agressives contra la integritat física o mental dels altres. 

 • Fer seguiments de proximitat de tots els problemes disciplinaris o d'aprenentatge en reunions periòdiques dels equips docents dels grups implicats. 

 • Fomentar l'ús d'un llenguatge no sexista i el gust per una expressió clara i precisa. 

 

Innovació educativa

Aprenentatge Basat en Projectes · ABP

 • A través d'aquest mètode de treball globalitzador al Coromines es pretén tornar el protagonisme a l'alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge.
 • Treballant en projectes els membres de l'alumnat aprenen a pensar per ells i elles mateixes, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts.

Treball per àmbits

 • L’àmbit, com a unitat curricular, es defineix com un mitjà que permet integrar els aprenentatges bàsics de diverses matèries i impartir-los de manera globalitzada i integradora, amb la qual cosa es fomenta el desenvolupament integral de l’alumnat.
 • Aquesta organització curricular permet diverses possibilitats d'agrupació de diferents matèries en àmbits, amb dues o més matèries a cadascun d’ells, i la possibilitat de desenvolupar-los en règim de codocència, amb la participació simultània de més d’un professor o d’una professora en la mateixa aula.

Integració de les TIC al centre

Justificació. Societat de la informació.

 • Donar resposta al vertiginós avanç científic en el marc socioeconòmic actual i l'ús generalitzat de les potents tecnologies de la informació i comunicació (TIC). 

 • Tenir en compte els seus efectes en el món educatiu i, posteriorment, laboral, on creix la importància de l'educació a través dels mitjans de comunicació i del ciberespai.

 • Oferir la formació que exigeix avui dia i aprofitar els avantatges que aporten els nous recursos tecnològics 

 • Aplicar metodologies d'ensenyament/aprenentatge, que amb el suport de les TIC evolucionen cap a una nova pedagogia centrada en l'activitat creativa/crítica/aplicativa de l'estudiant. 

 • Ensenyar a l'alumnat a llegir, escriure, informar-se i construir els seus coneixements amb suport de les TIC (alfabetització digital) 

Raons per a la integració de les TIC

 • La necessitat de proporcionar una alfabetització digital a l'alumnat 

 • Aprofitar els avantatges que aporten les TIC a professorat i estudiants a l'hora de processar informació 

 • Aprofitar la seua potencialitat didàctica. Les TIC resulten imprescindibles per poder aplicar les noves metodologies d'ensenyament centrades en l'aprenentatge autònom i col·laboratiu i la gestió del coneixement. 

Àmbits