Innovació educativa en l'ESO

Aprenentatge Basat en Projectes · ABP

A través d'aquest mètode de treball globalitzador al Coromines es pretén tornar el protagonisme a l'alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge.

Treballant en projectes els membres de l'alumnat aprenen a pensar per ells i elles mateixes, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts.

Treball per àmbits

L’àmbit, com a unitat curricular, es defineix com un mitjà que permet integrar els aprenentatges bàsics de diverses matèries i impartir-los de manera globalitzada i integradora, amb la qual cosa es fomenta el desenvolupament integral de l’alumnat. Aquesta organització curricular permet diverses possibilitats d'agrupació de diferents matèries en àmbits, amb dues o més matèries a cadascun d’ells, i la possibilitat de desenvolupar-los en règim de codocència, amb la participació simultània de més d’un professor o d’una professora en la mateixa aula.

Projecte digital

Amb anys d'experiència en el projecte digital, atès el marc socioeconòmic actual i l'ús generalitzat de les TIC, l'IES Joan Coromines aporta un valor afegit al proporcionar formació digital a tot el seu alumnat.

Al Coromines, és obligat l'ús de la plataforma digital en tots els nivells d'ESO.

Això significa que l'ordinador és eina imprescindible de treball en l'aula i que els llibres de paper donen pas als llibres digitals i altres materials on-line.