Aneu a la barra d'eines

Innovació educativa en l'ESO

Projecte digital

Amb anys d'experiència en el projecte digital, atès el marc socioeconòmic actual i l'ús generalitzat de les TIC, l'IES Joan Coromines aporta un valor afegit al proporcionar formació digital a tot el seu alumnat.

Al Coromines, és obligat l'ús de la plataforma digital en tots els nivells d'ESO.

Això significa que l'ordinador és eina imprescindible de treball en l'aula i que els llibres de paper donen pas als llibres digitals i altres materials on-line.

Aprenentatge Basat en Projectes · ABP

A través d'aquest mètode de treball globalitzador al Coromines es pretén tornar el protagonisme a l'alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge.

Treballant en projectes els membres de l'alumnat aprenen a pensar per ells i elles mateixes, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts.