Departaments i caps de departament

Administració i Finances
Javier Segura Rivera

Anglés
Fernando Salvador García

Biologia i Geologia
Sergio Ripoll Gómez

Castellà
Javier Gillem Muñoz

Cultura Clàssica
José Gabriel Cornelles Arán

Economia
José Antonio Redorat Fresquet

Educació Física
Carla Ronchera Guimerà

Filosofia
Ana Aurora Forés Querol

Física i Química
Vanessa Bou Albert

FOL
José Vicente Gimeno Broch

Francés
Ángela Guzman Ortells

Geografia i Història
Pau Mulet Gozalbo

Informàtica
Lluís Hernández Moles

Matemàtiques
Rosa Maria Vidal Hervás

Música
Salvador García Sorlí

Orientació
María Carbó Gas

Plàstica i Audiovisual
Maria Luz Mallón Guillot

Religió
María Iglesias Valcuende

Pràctiques Formatives
Alicia Gil Bayarri

Tecnologia
Eduard Gómez Juan

Valencià
Lídia Castell Roca

.
.

.
.