Departaments i caps de departament

Administració i Finances
Josep Miquel Folch Puig

Anglés
Fernando Salvador García

Biologia i Geologia
Carmen Llorach Gilisbars

Castellà
Josué Damià Ferrer Ortells

Cultura Clàssica
José Gabriel Cornelles Arán

Economia
César Ramos Soler

Educació Física
Carla Ronchera Guimerà

Filosofia
Ana Aurora Forés Querol

Física i Química
Sofía Barberá Langa

FOL
José Vicente Gimeno Broch

Francés
Silvia Lorenzo Cauquil

Geografia i Història
Pau Mulet Gozalbo

Informàtica
Antonio Boronat Pérez

Matemàtiques
Manuel Serrano Orenga

Ciències Naturals
Carmen Llorach Gilisbars

Música
Salvador García Sorlí

Orientació
Laura Suárez González

Plàstica i Audiovisual
Maria Luz Mallón Guillot

Religió
María Iglesias Valcuende

Pràctiques Formatives
Sonia Lluch Simó

Tecnologia
Leyre Ana Vicent Forés

.
.

Valencià
Lídia Castell Roca

.
.