Departaments i caps de departament 2023-24

Administració i Finances
Javier Segura Rivera

Anglés
Fernando Salvador García

Biologia i Geologia
Sergio Ripoll Gómez

Castellà
Javier Gillem Muñoz

Cultura Clàssica
José Gabriel Cornelles Arán

Economia
María Pilar Pla Gimeno

Educació Física
Carla Ronchera Guimerà

Filosofia
Ana Aurora Forés Querol

Física i Química
Juan José López Cano

FOL
José Vicente Gimeno Broch

Francés
Joan Seró Gómez

Geografia i Història
Pau Mulet Gozalbo

Informàtica
Toni Boronat Pérez

Matemàtiques
Rosa Maria Vidal Hervás

Música
Salvador García Sorlí

Orientació
Aurora Bernet Marqués

Plàstica i Audiovisual
Maria Luz Mallón Guillot

Religió
Antonio Ávila
Ferré

Pràctiques Formatives
Alicia Gil Bayarri

Tecnologia
Eduard Gómez Juan

Valencià
Lídia Castell Roca

.
.

.
.