Projecte digital

Projecte digital

Informació curs 2024-25

Al Coromines, és obligat l'ús de la plataforma digital
en tots els nivells d'ESO

Això significa que l'ordinador és eina imprescindible de treball en l'aula i que els llibres de paper donen pas als llibres digitals i altres materials on-line.

El primer centre a Benicarló i comarca, amb anys d'experiència en el projecte digital, atès el marc socioeconòmic actual i l'ús generalitzat de les TIC, l'IES Joan Coromines aporta un valor afegit al proporcionar formació digital a tot el seu alumnat.

Hem preparat la següent informació, adreçada a totes les famílies de l'alumnat que cursarà qualsevol dels nivells de l'ESO, per a aquest curs 2024-25.

Recomanacions sobre l'ordinador, pagament de llicències (llibres) del projecte digital i altres instruccions per al curs 2024-25.

Conformitat dels pares amb les normes d'ús dels dispositius del projecte digital per al curs 2024-25.