UECO

Benvingut a la porta d’entrada a un món d’aprenentatge extraordinari!

En el nostre centre, et convidem a explorar la fascinant Unitat Específica, on la diversitat i la inclusió s’entrellacen per a assegurar la presència d’accés, aprenentatge i participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE). Som una unitat mixta de discapacitat intel·lectual (DI).

Ens constituïm com un banc de recursos tant personals com materials de nova creació. La unitat compta amb una mestra d’Audició i Llenguatge (AiL), una mestra de Pedagogia Terapèutica (PT) i una educadora d’Educació Especial (EEE).

Atés que el pilar de la nostra pràctica docent és la inclusió, prioritzem el que alumnat de la UECO passe el major temps de la jornada escolar amb el seu grup de referència. Per això, és molt important la coordinació amb els agents educatius que intervenen amb l’alumnat per a ajustar la resposta educativa.

L’objectiu de la UECO és oferir aprenentatges vivencials i funcionals que preparen per a la vida diària, així doncs potenciem les seues capacitats a través de tallers relacionats amb la comunicació, les habilitats socials i l’autonomia.Acompanya’ns en este viatge emocionant.