FORMACIÓ PROFESSIONAL. ADMISSIÓ CURS 2024-25. INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT

Presentació de sol·licituds,

Del 24 de maig al
3 de juny

---

Més info a secretaria de centre

Calendari de tràmits...

Ja s’ha publicat la RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableix el calendari d’admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2024-2025