Configuració del Consell Escolar

Voleu saber-ne més?

Informeu-vos de la importància que tenen els Consells Escolars al web de Conselleria

Membres del Consell Escolar a l'IES Joan Coromines

Presidenta
Begonya Esteller Cardona · Directora

Representant de l'ajuntament
Borja Castell Simó

Secretària
Carme Alonso Herrera · Secretària Direcció

Cap d'Estudis ESO i Batxillerat
Maria Jesús Castillo García

Cap d'Estudis FP
José Manuel Lluch Roig

VOCALS

Representants del professorat

Representants del personal no docent

Inés Astor Martín
David García García
Salvador García Sorlí
Sergio Ripoll Gómez

Sonia Lluch Simó
Raquel Vericat Lázaro
Núria Vicent Forés

M. Carmen Urquizu Peña
Raquel Marín Sospedra

Representants de les famílies

Julia Andrés Febrer
Yolanda Coll Gil (AMPA)
Yolanda Fernandez Urquizú
Liliana Vizcarro Coll

Marta Antón Maluenda

Representants de l'alumnat

Alejandro Cortés Roca
Mia Barrios Berruz
Aitana Crespo Artigas
Anastasia Rojo Lutsyshyn