Configuració del Consell Escolar

Voleu saber-ne més?

Informeu-vos de la importància que tenen els Consells Escolars al web de Conselleria

Membres del Consell Escolar a l'IES Joan Coromines

Presidenta
Begonya Esteller Cardona · Directora

Representant de l'ajuntament
Carlos Flos Fresquet

Secretària
Carme Alonso Herrera · Secretària Direcció

Cap d'Estudis ESO i Batxillerat
Maria Jesús Castillo García

Cap d'Estudis FP
José Manuel Lluch Roig

VOCALS

Representants del professorat

Representants del personal no docent

Inés Astor Martín
Gabriel Cornelles Arán
Salvador García Sorlí
Javier Guillem Muñoz

Pau Mulet Gozalbo
Raquel Vericat Lázaro
Núria Vicent Forés

M. Carmen Urquizu Peña

Representants de les famílies

Julia Andrés Febrer
Yolanda Coll Gil (AMPA)
Yolanda Fernandez Urquizú
Eloi Forés Roca

Sonia Pedrosa Roca

Representants de l'alumnat

Alejandro Cortés Roca
Ikram El Kerraoui Tachbort
Sofia de la Haba Alarcón