ASSETJAMENT ESCOLAR

"Sigues un heroi" Assetjament escolar

La convivència és un dels aspectes més importants de qualsevol centre educatiu. Al Coromines ja fa anys que es promou el projecte «Soc un heroi», on l'alumnat és el protagonista de la convivència del centre, ja què pot identificar i comunicar les conductes contràries a la convivència. Aquestes són ateses pela Comissió d'Igualtat i Convivència, s'estudia cas per cas, i es dóna la resposta ajustada a cada situació per aconseguir un centre segur i lliure d'assetjament escolar.

Què és l'assetjament escolar o bullying?

L'assetjament escolar (conegut molts cops amb l'anglicisme bullying) es produeix per l'exposició d'una persona, de forma repetida i durant un temps, a accions negatives, que exerceix una altra persona o grup de persones, destacant-ne la continuïtat en el temps, el desequilibri de poder (real o percebut) i el desig conscient de ferir, tant de manera física com verbal, o procedint a l'exclusió social.

Aquest assetjament, en general, succeeix en llocs on no hi ha adults supervisant. Pot passar dins o al voltant de l'escola, encara que més sovint en llocs apartats, vestíbuls, lavabos, en autobusos escolars, en parades d'autobús, en classes d'Educació Física, altres que requereixen grups de treball i activitats extraescolars. De vegades consisteix en un grup d'estudiants que s'aprofiten i aïllen un membre de l'alumnat en particular i es guanyen la lleialtat de la resta que volen evitar convertir-se en la pròxima víctima. L'assetjament també pot ser perpetrat pel professorat i el mateix sistema escolar.

Aquests actes agressius es produeixen més habitualment entre nens i nenes en procés d'entrada a l'adolescència. L'assetjament escolar va més enllà de les manifestacions violentes com pot ser pegar, les més habituals són les actituds agressives com impedir l'accés a l'entorn social de la persona agredida. La violència sol dirigir-se al cos, l'agressivitat, a les relacions socials.

Fes clic per accedir al document elaborat per la Conselleria