PROGRAMA DE COORDINACIÓ HORÀRIA AMB EL CONSERVATORI MESTRE FELIU

Programa de coordinació horària amb el Conservatori Mestre Feliu

El Conservatori Professional de Música Mestre Feliu i l'IES Joan Coromines desenvolupen des del curs 2013-2014 un projecte de coordinació horària per als alumnes que cursen simultàniament els Ensenyaments Professionals de Música i Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat.

El projecte ha recorregut un llarg camí que ha beneficiat alumnes de tots dos centre. Els equips directius i docents que ho han seguit, avaluat i millorat, han treballat en l'evolució progressiva d'aquest programa que ha obtingut bons resultats en les diferents promocions en l'alumnat al llarg de tots aquests anys.

BIGBAND2

L'alumnat en l’IES disposa d'un espai per a guardar els instruments, així com tres espais d'estudi.

SAXO

Es dóna facilitat en la tramitació de convalidacions d'assignatures d'estudis musicals perquè l'assignatura de música i les matèries optatives es puguen convalidar amb les assignatures del conservatori, així com dur a terme la coordinació del disseny d'horari lectiu.

L’alumnat que cursa 5é o 6é curs dels ensenyaments professionals de Música pot matricular-se únicament de les matèries generals del bloc d’assignatures troncals de 1r o 2n curs de Batxillerat que trie, més l’assignatura Valencià Llengua i Literatura. S’intenta compactar l’horari d’aquest alumnat en les primeres o últimes franges horàries.

A més a més, a l'hora de l'admissió per a cursar estudis al nostre centre, d'entre els criteris que s'utilitzen per a establir el barem, s'inclou com a prioritari el de cursar estudis en el Conservatori.